Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34814
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Sinkevičiūtė, Monika
Title: Scarcity as a promotional technique: impact of ‘Limited Edition’ on consumer purchase intentions
Other Title: Ribota pasiūla kaip pardavimo skatinimo priemonė: ‘Limited Edition’ poveikis vartotojo ketinimui pirkti
Extent: 111 p.
Date: 8-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Katalikiškasis Liuveno universitetas. Liuveno Verslo mokykla
Keywords: Scarcity-based technique;Limited Edition;Consumer purchase intention;Trūkumo efektas;Riboto leidimo prekės;Vartotojo ketinimas pirkti
Abstract: The aim of Master thesis is to evaluate the impact of ‘Limited Edition’ on consumers’ intention to make a purchase in order to create the empirical model of scarcity-based ‘Limited Edition’ promotional technique. This thesis consists of three parts. In order to achieve this aim, in the first part, the analysis of scientific books and articles was carried out in the literature analysis. In this part, the concept of sales promotion and tools, the effect of scarcity and its types and ‘Limited Edition’ impact on consumers’ intention to make a purchase and on companies’ brand are reviewed while analysing classical and nowadays literature. The second part of the thesis presents the qualitative expert interviews and quantitative survey analysis of ‘Limited Edition’ as a scarcity-based promotional technique and its impact on companies’ brand and on consumers’ intention to make a purchase. According to these findings, in the final project part, the problematic aspects of ‘Limited Edition’ release in the Lithuanian market are excluded and possible solutions are offered. Moreover, the model of effective release of ‘Limited Edition’ products in the Lithuanian market is developed. Consequently, conclusions regarding the analysis of literature, qualitative and quantitative research and suggested implementation of the model are provided.
Magistro baigiamojo darbo tikslas yra įvertinus riboto leidimo prekių ‘Limited Edition’ poveikį vartotojo ketinimui pirkti, sudaryti ‘Limited Edition’ kaip ribota pasiūla pagrįstos pardavimų skatinimo priemonės taikymo modelį. Šis darbas susideda iš trijų dalių. Tam, kad būtų pasiektas magistro baigiamojo darbo tikslas, pirmoje darbo dalyje buvo atliekama mokslinių knygų ir straipsnių literatūros analizė. Šioje dalyje, pardavimo skatinimo reikšmė ir priemonės, trūkumo efektas ir jo tipai ir ‘Limited Edition’ poveikis įvykdyti pirkimą vartotojams bei pozityviai paveikti kompanijos prekes ženklą yra apžvelgti analizuojant naujausią mokslinę literatūrą. Analitinėje darbo dalyje, pateikiamas ir analizuojamas kiekybinis ekspertų interviu bei kiekybinės apklausos rezultatai siekiant ištirti trūkumu grįstus ‘Limited Edition’ pardavimo skatinimo priemonės poveikį kompanijos prekės ženklui bei vartotojo ketinimui įsigyti prekę. Remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimų duomenimis projektinėje dalyje yra sprendžiamos probleminės sritys, teikiami pasiūlymai bei remiantis rezultatais pateikiamas ‘Limited Edition’ modelis, kuriuo įmonės gali remtis prieš nusprendžiant įvesti į rinką.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34814
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34814
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
monika_sinkeviciute_md.pdf3.8 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.