Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34807
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biologija / Biology
Author(s): Bučneva, Julija
Title: Sukurtų gliukozės biologinių jutiklių elektrocheminis įvertinimas ir praktinis pritaikymas, naudojant įvairius imobilizavimo būdus bei vandenyje netirpius mediatorius
Other Title: Electrochemical evaluation and practical application of created glucose biological sensors based on different methods of the immobilization and on water insoluble mediators
Extent: 52 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Elektrochemija;Gliukozė;Jutikliai;Mediatoriai;Electrochemistry;Glucose;Sensors;Mediators
Abstract: Gliukozės koncentracijos kraujyje matavimas yra pagrindinis diagnostinis kriterijus, skirtas pacientų, sergančių cukriniu diabetu, stebėjimui, todėl yra ieškoma patogių, ekonomiškai naudingų ir geromis analitinėmis charakteristikomis pasižyminčių biologinių jutiklių. Darbo tikslas – parinkti optimalias sąlygas, kuriant elektrocheminius gliukozės biologinius jutiklius bei pritaikyti analitinę sistemą gliukozės nustatymui žmogaus serume. Grafitiniai elektrodai buvo modifikuoti aukso nanodalelėmis, vandenyje netirpiais mediatoriais ir gliukozės oksidaze, taip pat buvo dengiami polipirolo sluoksniu, elektrochemiškai ištirti, įvertinus analizines charakteristikas, ir pritaikyti gliukozės nustatymui žmogaus serume. Optimaliausiu pasirinktas 3,5 val. polimerizacijos tirpale išlaikytas elektrodas, kurio pagrindą sudaro elektrochemiškai susintetintos aukso nanostuktūros, įmobilizuotas tetratiofulvalenas (72 mmol L-1) ir gliukozės oksidazė. Analitės tiesinis koncentracijos intervalas siekia 2,99 mmol L-1, gliukozės aptikimo riba – 0,073 mmol L-1, rezultatų atsikartojamumas, esant 9,92 mmol L-1 gliukozės koncentracijai – 0,109 vienetų. Užpolimerintas gliukozės biologinis jutiklis, lyginant su neužopolimerintu, yra stabilesnis (stabilumas išlieka iki 15 parų), labiau atsparus angliavandenių ir trukdančių komponentų (vitamino C, šlapimo rūgšties) įtakai, o gliukozės išgava žmogaus serume siekia nuo 95,5 iki 98,9 %, esant gliukozės koncentracijai nuo 0,07 iki 1,50 mmol L-1.
The blood glucose concentration is the major diagnostic criterion for diabetes mellitus and is a useful tool for patient monitoring. Therefore, the development of ease of use, low-cost glucose sensors having a good analytical characteristics has been the subject of concern. The aim of the present study was to select the optimal conditions for the development of electrochemical glucose biosensors and applicate the analytical system to determine glucose levels in a human serum sample. The graphite rods were modified on gold nanoparticles, water insoluble mediators and glucose oxidase, its were also formed polypyrrole layer, examined electrochemically, evaluated analytical characteristics and applicated to determine glucose levels in a human serum sample. Optimal glucose biosensor is a electrode based on electrochemically deposited gold nanostruktures on the surface of graphite rod, tetrathiafulvalene (72 mmol L-1) and glucose oxidase in combination with 3,5 h enzymatically formed polypyrrole layer. The linear concentration range of analyte determination is 2,99 mmol L-1, the limit of detection of glucose is 0,073 mmol L-1, results repeatability for 9,92 mmol L-1 glucose concentration is 0,109 units. Polypyrrole-based glucose biosensor higher stability (up to 15 days), more resistant to the influence of carbohydrates, ascorbic and uric acid. The recoveries of glucose in human serum is in the range of 95,5 – 98,9 %, at glucose concentrations from 0,07 to 1,50 mmol l-1.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34807
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34807
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
julija_bucneva_md.pdf2.8 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

102
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.