Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34801
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Šulgienė, Alina
Title: Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur interpretavimo stilistikos skirtumai
Other Title: The differences of the interpreting style of Johannes Brahms Concerto for Violin and Orchestra, Op. 77 D-dur
Extent: 36 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Koncertas smuikui;Interpretavimo skirtumai;Bramsas;Violin concerto;Johannes Brahms;Interpretation differences
Abstract: Šiame darbe siekiama išanalizuoti ir palyginti Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur interpretavimo stilistikos skirtumus. Tyrimo objektas – Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur interpretavimo stilistikos skirtumai. Tyrimo tikslas – palyginti Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur atlikėjų interpretacijų stilistikos skirtumus. Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti J. Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur sukūrimo aplinkybes ir šio kūrinio interpretacijų kaitos sociokultūrinį kontekstą. 2. Išanalizuoti J. Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur struktūrą ir turinį. 3. Palyginti Anne-Sophie Mutter ir Oscar Shumsky atliktų Johannes‘o Brahms‘o koncerto smuikui ir orkestrui Op. 77 D-dur atlikimo interpretavimo stilistikos skirtumus. Tyrimo tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, atlikta mokslinės literatūros analizė bei lyginamoji J. Brahms‘o koncerto interpretacijų analizė. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad pirmojoje koncerto dalyje solistė A. S. Mutter atlikimas pasižymi dramatišku, dinamišku grojimu. Nors A. S. Mutter šiame koncerte nemažai pirmosios dalies atliko ramią, giedrą, net melancholišką nuotaiką keliančiu grojimu, tačiau jos atlikime taip pat buvo girdimas gana intensyvus, permainingas, intensyvesnes orkestro vietas atkartojantis stilius. Pirmoji koncerto dalis, kai ją atlieko O. Shumsky, pasižymėjo įkvepiančiu skambesiu. Antrosios koncerto dalies pagrindinis bruožas atliekant O. Shumsky yra harmoningas dialogas tarp solo smuiko ir orkestro, kuris išgaunamas tik bendroje solito ir orkestro atlikimo dermėje; o A. S. Mutter atlikimas antrojoje dalyje pasižymi didesniu intensyvumo, išraiškingumu, atliekamas „plazdėjimą“ menančiu stiliumi. Trečioji, koncerto dalis (Rondo) tarp analizuojamųjų atlikimų skiriasi tuo, kad A. S. Mutter grojimas yra itin ramus, melancholiškas, švelnus; o O. Shumsky grojime pabrėžtinas paprastumo, lengvumo pojūtis, kuris tam tikrais šios dalies atlikimo momentais gali būti prilygintas ir A. S. Mutter šios dalies atlikimui.
The purpose of this study was to analyse and compare the style features of the interpretations of Johannes Brahm Concert for violin and orchestra Op. 77 D-dur. The object of the research – the style differences of interpeting of Johannes Brahms Concert for violin and orcestra Op. 77 D-dur. The aim of the research – to compare the differences of interpretating style of Johannes Brahms Concert for violin and orcestra Op. 77 D-dur. The tasks of the research were as follows: 1. To introduce with the sociocultural context and the circumstances of composition of Johannes Brahms Concert for violin and orcestra Op. 77 D-dur. 2. To analyse the structure and contents of the Concert for violin and orcestra Op. 77 D-dur. 3. To compare the style differences of interpreting of Johannes Brahms Concert for violin and orcestra Op. 77 D-dur by Anne-Sophie Mutter ir Oscar Shumsky. A qualitative research metodology was chosen for the research and comparative analysis method was chosen to collect and analyse the reasearch data. The data analysis showed that sthe first movement when performed by A. S. Mutter sounds dramatic and dynamic. Nevertheless this soloist sounded rather calm, melancholic mood music, at times it was also becoming more intense and fast changing. This movement of the concert when performed by O. Shumsky tend to move an inspiration when listening to it. When performed by his, the second movement of the concert seems like a beautifuly masterful dialog between the soloist and the orchestra, and when performed by A. S. Mutter, it sounds rather intense, very expressive and making a flutter-like effect of the music style. The third movement of the concert (Rondo) when performed by A. S. Mutter is extremely calm, tender and melancholic, whereas when performed by its more light, giving an overall sense of simplicity.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34801
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34801
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
alina_sulgiene_md.pdf539.91 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

78
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.