Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34795
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Bakanauskas, Paulius
Title: Building a travel influencer brand using Instagram tools
Other Title: Kelionių nuomonės lyderio prekės ženklo kūrimas naudojant Instagram įrankius
Extent: 91 p.
Date: 8-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Katalikiškasis Liuveno universitetas. Liuveno Verslo mokykla
Keywords: Branding;Social media;Influencer marketing;Prekinio ženklo kūrimas;Socialinės medijos;Nuomonės lyderių marketingas
Abstract: The aim of this diploma paper is to present the model of what Instagram tools should a newly created travel influencer trademark use in order to create values to become a brand. The theoretical part of this paper contains literature analysis of differences between trademark and brand; branding; social media and Instagram; travel industry phenomenon written by different authors. The second part of this paper contains results of the research of travel influencer brands and the results of a travel influencer trademark created by the author Traveler’s Child. In addition, types of visual content are introduced in order to differentiate content posted by brands and trademark. The last part of this paper contains the recommendations for travel influencer trademark owners on how to process through branding stages, while using Instagram tools in order to achieve the creation of intangible values, which allows a trademark to become a brand.
Šio tyrimo tikslas yra pristatyti modelį nurodantį, kokius Instagram įrankius turėtų naudoti naujai susikūręs kelionių nuomonės lyderio prekės vardas tam, jog sukurtų neapčiuopiamas vertybes reikalingas tapti prekės ženklu. Teorinėje šio darbo dalyje atliekama literatūros analizė, kurios metu, remiantis vietinių ir užsienio autorių publikacijomis, išskiriama: skirtumai tarp prekės vardo ir prekės ženklo; prekės ženklo kūrimas; socialinės medijos ir Instagram; kelionių industrijos fenomenas. Antroje darbo dalyje pristatomi tyrimų rezultatai, kuriuose buvo analizuojami žymūs kelionių nuomonės lyderių prekės ženklai, jų vartotojai ir kelionių nuomonės lyderių prekės vardas Traveler’s Child, sukurtas šio diplominio darbo autoriaus. Taip pat pristatomi vizualinio turinio tipai, leidžiantys išskirstyti turinį, kurį publikavo prekės ženklai, vartotojai ir prekės vardas. Paskutinėje darbo dalyje pristatomos rekomendacijos kelionių nuomonės lyderių prekės vardų savininkams kaip atlikti prekės ženklo kūrimą, naudojant Instagram įrankius tam, jog sukurti neapčiuopiamas vertybes reikalingas prekės vardui tapti prekės ženklu.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34795
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34795
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 23, 2019

Download(s)

28
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.