Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34788
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Perminaitė, Judita
Title: Assessment of micro and macro indicators influence on IPO overpricing before and after the global financial crisis
Other Title: Micro ir makro indikatorių įtakos IPO pervertinimui prieš ir po pasaulinės finansų krizės vertinimas
Extent: 137 p.
Date: 8-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Katalikiškasis Liuveno universitetas. Liuveno Verslo mokykla
Keywords: IPO;Overpricing;Financial crisis;IPO;Pervertinimas;Finansų krizė
Abstract: The aim of the Master thesis is to identify and to assess micro and macro indicators influence on IPO overpricing before and after the global financial crisis. This thesis consists of three parts. The first part includes the analysis of the theoretical concept of IPO overpricing and the overview of the indicators influencing IPO overpricing with the analysis of previous researches. The methodology for assessment of micro and macro indicators influencing IPO overpricing before and after crisis event together with the overview of sample and limitations are provided in the second part of the thesis. The results of analysis of the dynamics of IPO overpricing levels and changes in micro and macro indicators influence before and after the global financial crisis are provided. The results revealed that the IPO overpricing phenomenon exists in EU IPOs market. The importance of the indicators during the periods before and after the global financial crisis differs and macro indicators have the higher influence on the IPO overpricing level.
Magistro baigiamojo darbo tikslas yra nustatyti ir įvertinti micro ir macro indikatorių įtaką IPO pervertinimui prieš ir po pasaulinės finansų krizės. Šis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmojoje darbo dalyje pateikta teorinė IPO pervertinimo sampratos analizė ir indikatorių, įtakojančių IPO pervertinimą, apžvalga kartu su ankstesnių tyrimų analize. Micro ir macro indikatorių, įtakojančių IPO pervertinimą prieš ir po ekonominės krizės įvykio, įtakos vertinimo metodologija, imties ir apribojimų apžvalga pateikiami antrojoje darbo dalyje. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami IPO pervertinimo lygio dinamikos vertinimo, micro ir macro indikatorių įtakos pokyčių prieš ir po pasaulinės finansų krizės analizės rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad IPO pervertinimo fenomenas egzistuoja ES IPO rinkose. Indikatorių svarba prieš ir po pasaulinės finansų krizės skiriasi ir macro indikatoriai turi daugiau įtakos IPO pervertinimo lygiui.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34788
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34788
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 19, 2019

Download(s)

24
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.