Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34783
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Jurakovaitė, Otilija
Title: The evaluation of EU banking network regionalization in the global context during post-crisis period
Other Title: EU bankinio tinklo regionalizacijos globaliame kontekste vertinimas pokriziniu laikotarpiu
Extent: 117 p.
Date: 8-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Liuveno Katalikiškasis Universitetas. Liuveno vadybos mokykla
Keywords: Cross-border banking;Regionalization;Network analysis;Financial connectedness;EU banking network;Tarpvalstybinė bankininkystė;Regionalizacija;Tinklinė analizė;Finansinis susietumas;ES bankinis tinklas
Abstract: Cross-border interbank lending has fallen sharply since 2007–2008 crisis encouraging the debate about regionalization in global banking sector, i.e., increased connectedness at a regional level. The purpose of this Master‘s Thesis is to evaluate EU banking network regionalization in the global context during post-crisis period. Previous empirical literature revealed that banking networks have been analyzed extensively either prior or post-crisis, but the literature on regionalization is scarce, especially with regard to banking sector. Hence, in this research EU banking network regionalization in the global context during post-crisis period is analyzed using network analysis methodology covering cross-border banking claim flows data of 37 countries in 2011 and 2015. Results reveal that the level of connectedness within global banking network decreased and its structure changed during post-crisis period. The level of EU banking network regionalization in the global context did not increase, but the level of regionalization within EU increased during post-crisis period. This research adds to previous literature through application of network analysis to global banking sector and covering the most recent data.
Tarpvalstybinis bankų skolinimas po pasaulinės 2007–2008 finansų krizės gerokai sumažėjo bei paskatino diskusijas apie regionalizaciją globaliame bankiniame sektoriuje, t. y. padidėjusį susietumą regioniniu lygiu. Šio magistro darbo tikslas yra įvertinti ES bankinio tinklo regionalizaciją globaliame kontekste pokriziniu periodu. Ankstesnės mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad bankinis tinklas buvo išsamiai analizuotas tiek prieš, tiek ir po pasaulinės finansų krizės, tačiau tyrimų apie regionalizaciją yra nedaug, ypač tiriančių bankinį sektorių. Šiame tyrime ES bankinio tinklo regionalizacija globaliame kontekste pokriziniu periodu analizuojama naudojant tinklinės analizės metodiką ir apimant 37 šalių tarpvalstybinio bankų turto srautų duomenis 2011 ir 2015 metais. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad susietumo lygis tarpvalstybinio bankų turto tinkle pokriziniu laikotarpiu sumažėjo bei kad šiame tinkle įvyko struktūriniai pokyčiai. Taip pat nustatyta, kad ES bankinio tinklo regionalizacija globaliame kontekste pokriziniu periodu nepadidėjo, tačiau vidinės ES regionalizacijos lygis padidėjo. Šis tyrimas papildo esamus tyrimus, nes jame naudojama tinklinės analizės metodika globalaus bankinio sektoriaus regionalizacijai tirti bei apimami naujausio laikotarpio duomenys.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34783
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34783
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on May 23, 2019

Download(s)

24
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.