Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34763
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Žemonis, Jonas
Title: Akademinės muzikos atlikėjų scenos baimės apraiškos ir įveikimo būdai
Other Title: Academic music performers’ stage fright and the ways to reduce it
Extent: 40 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Scenos baimė;Muzika;Muzikos instrumentai;Stage fright;Music;Music instruments
Abstract: Scenos baimė arba sceninis nerimas yra viena svarbiausių psichologinių problemų akademinės muzikos atlikėjo profesinėje veikloje. Su scenos baimės sukeliamais atlikimo trikdžiais viešo pasirodymo metu susiduria ne tik jauni atlikėjai ar studentai, bet ir didelę koncertinę patirtį turintys atlikėjai. Scenos baimė yra priskiriama socialinių baimių kategorijai, todėl gali būti nagrinėjama bendrosios psichologijos kontekste, taikant bendrąsias socialinių baimių raiškai priskirtinas savybes. Šį baigiamąjį magistro darbą sudaro dvi dalys: pirmojoje pristatomas scenos baimės ir sceninio nerimo reiškinys, aptariant jį kaip procesą viešo koncertinio akademinės muzikos atlikimo situacijoje, antroje dalyje pristatomi sociologinio tyrimo rezultatai, aptariant muzikos atlikėjų dažniausiai patiriamas scenos baimės raiškos formas, jų praktikuojamus scenos baimės įveikos būdus ir pagrindžiant naujų muzikos atlikimo psichologijos disciplinų aktualizavimo bei įtraukimo į jaunų atlikėjų mokymo programas poreikį. Tyrimo objektas – atlikėjų scenos baimės raiška ir jos įveikimo būdai. Tyrimo tikslas – atskleisti scenos baimės ir nerimo įveikos būdų aktualizavimo svarbą muzikos atlikimo bei muzikinio ugdymo praktikoje. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti muzikos atlikėjų scenos baimės reiškinį aptariant jo priežastis bei raiškos formas; remiantis moksline literatūra pristatyti dažniausiai taikomus scenos baimės ir nerimo suvaldymo metodus; išsiaiškinti skirtingų specialybių muzikos atlikėjų dažniausiai patiriamas scenos baimės raiškos formas ir jų praktikuojamus nerimo suvaldymo būdus; įvertinti scenos baimės įveikos metodų aktualizavimo poreikį muzikinio ugdymo praktikoje. Visi atlikėjai viešo pasirodymo metu patiria jaudulį arba nerimą. Gana dažnai šie pojūčiai sukelia diskomforto jausmą ir neigiamai veikia atlikimo kokybę. Scenos baimė yra suvaldomas reiškinys. Suaugę ir susiformavę muzikantai dažniausiai renkasi psichologinių intervencijų metodus, pasitelkiant įvairias treniruotes, medikamentus, meditacinę praktiką ar netgi hipnozę. Tuo tarpu jauniems atlikėjams įveikti scenos baimę gali padėti pedagogai, tinkamai pakreipdami asmenybės formavimosi procesus. Lietuvos muzikinio ugdymo sistemoje nepakankamai dėmesio skiriama muzikos atlikimo psichologijos dalykams. Sociologinės apklausos rezultatai patvirtina, jog šių dalykų įtraukimas į mokymo programas būtų aktualus didžiajai daugumai atlikėjų.
The stage fright or anxiety is probably one of the most essential psychological problems in academic music performer‘s professional activity. Stage fright is not only the problem of young low-matured performers, as even most of well experienced professional musicians frequently faces the same public performance issues because of anxiety or fright. Stage fright is classified to the social frights or phobias category – that means it could be investigated as an object of general psychology applying the essential properties of any social fright. This final master thesis consists of two general chapters. The first one focuses on stage fright phenomenon as a process in the situation of public musical performance. The second chapter represents the results of sociological survey, exploring the musicians’ most frequently experienced forms of expression of the stage fright, their ways to overcome it and a demand of the integration of new music performing psychology subjects into the general programmes of musical education. The object of study – the expression of music performers’ stage fright and the ways to reduce it. The aim of the research is to reveal the importance of the actualization of stage fright overcoming methods in music performing practice and education. Objectives of the study: to investigate a phenomenon of stage fright including its causes and expressions; to represent the most frequent ways to overcome stage anxiety on the basis of scientific literature; to explore the musicians’ of various specializations most frequently experienced forms of expression of the stage fright and their ways to reduce it; to appreciate the demand of integration of a new music performing psychology subjects into the study programmes of music performance. Every professional musician feels strong emotions or anxiety during the performance. In some cases, this may reduce the general quality of playing (or singing). There are many ways to beat the stage fright and to prevent its consequences. Professional adult musicians frequently apply some psychological or pharmaceutical interventions, while the younger students could reduce these feelings in the process of developing their personal psychological qualities. Lithuanian musical education system pays not enough attention to the development of psychological features of music students. The survey results reveal an urgent need of the new music performance psychology subjects at the formal music education.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34763
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34763
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
jonas_zemonis_md.pdf947.44 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

124
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

18
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.