Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34757
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Drulia, Vilius
Title: The assessment of the influence of international trade on manufacturing sector in developed and developing economies
Other Title: Tarptautinės prekybos įtakos gamybos sektoriui išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse vertinimas
Extent: 76 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: International trade;Manufacturing sector;Developed countries;Developing countries;Tarptautinė prekyba;Gamybos sektorius;Išsivysčiusios šalys;Besivystančios šalys
Abstract: The primary object of this diploma paper is to assess how international trade influences manufacturing sector in developed and developing countries. First chapter discusses the importance of trade and manufacturing sector to the global economy, theoretically assesses the influence of international trade on manufacturing sector and presents literature review of available studies. In the second section, after selecting 10 developed and 10 developing economies, data analysis of international trade, manufacturing value added and other selected variables over the 1990-2015 time period is provided. In addition, methodological procedure together with results’ validity tests are described. Final chapter interprets findings of identified positive effect of international trade on manufacturing sector in developed, and insignificant effect in developing countries, compares findings with the results of other studies, provides conclusions and recommendations.
Pagrindinis baigiamojo Magistro darbo tikslas yra nustatyti, kaip tarptautinė prekyba ir jos pokyčiai įtakoja gamybos sektorių išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Pirmojoje šio darbo dalyje, įvertinus gamybos ir prekybos reikšmę ekonomikoms, pateikiamos apibendrintos tarptautinės prekybos įtakos gamybos sektoriui teorijos bei pristatoma atlikta literatūros apžvalga. Antrojoje dalyje įvardijus 10 pasirinktų išsivysčiusių bei 10 besivystančiu šalių, pateikiama atlikta tarptautinės prekybos, gamybos sektoriaus pridedamosios vertės ir kitų duomenų analizė 1990-2015 m. laikotarpyje, pagrįsti tyrimo metodai, numatytos rezultatų testų procedūros. Trečiajame skyriuje vertinamas identifikuotas teigiamas tarptautinės prekybos poveikis gamybos sektoriui išsivysčiusiose, bei komentuojamas neidentifikuotas poveikis besivystančiose šalyse lyginant gautus rezultatus su atliktais tyrimais. Taip pat aptariami tiriamojo darbo galimi patobulinimai, formuluojamos išvados, pateikiamos rekomendacijos.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34757
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34757
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 24, 2019

Download(s)

16
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.