Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34753
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Andrašūnaitė, Simona
Title: Pajamų nelygybės poveikio subjektyviai gerovei Europoje vertinimas
Other Title: Assessment of the impact of income inequality on subjective well-being in Europe
Extent: 121 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Subjektyvi gerovė;Pajamos;Pajamų nelygybė;Pasitenkinimas gyvenimu;Džini indeksas;Subjective well-being;Income;Income inequality;Life satisfaction;Gini index
Abstract: Pajamų nelygybė šiais laikais yra aktuali problema visame pasaulyje, susijusi ir su gyventojų gerove. Todėl šio darbo tikslas – nustatyti pajamų nelygybės poveikį subjektyviai gerovei Europos šalyse. Pirmoje darbo dalyje pristatoma subjektyvos gerovės samprata ir ją lemiantys veiksniai. Toliau analizuojamas teorinis pajamų nelygybės poveikis subjektyviai gerovei bei sąveika su kitais veiksniais. Taip pat pateikiami atliktų tyrimų metodai ir gauti rezultatai. Antroje darbo dalyje pristatomi tyrimui naudojami duomenys, pagrindžiamas atliekamo tyrimo aktualumas, tiriamų šalių bei laikotarpio pasirinkimas, pristatomas naudojamas tyrimo modelis ir metodai. Trečioje darbo dalyje pateikiami atlikto pajamų nelygybės poveikio subjektyviai gerovei tyrimo rezultatai, ribojimai, atlikto tyrimo išvados ir galimos tolimesnės kryptys. Atlikus darbo tyrimą, nebuvo pastebėtas reikšmingas ryšys tarp pajamų nelygybės ir subjektybios gerovės. Tačiau, gauti regresinės analizės rezultatai rodo, teigiamą pajamų nelygybės poveikį subjektyviai gerovei Europoje, stipresnis poveikis pastebimas besivystančiose šalyse. Taip pat pastebėtas teigiamas pajamų ir pasitikėjimo vyriausybe poveikis bei neigiamas amžiaus poveikis subjektyviai gerovei.
Income inequality, which is related to population welfare, is an important issue the world faces nowadays. The purpose of the present diploma paper is, therefore, to determine the impact of income inequality on subjective well-being in the countries of Europe. The first part of this paper presents the concept of subjective well-being and its determining factors. The following analyzes the theoretical impact of income inequality on subjective well-being and its interaction with other factors. This part also includes the description of the research methods and the results obtained. The second part of the present paper describes the data used in the research, provides the justification of the importance of the research carried out, the selection of the period and the countries concerned. In addition, this part includes the research models and methods. The third part of the present paper presents the results obtained in research on the impact of income inequality on subjective well-being. This part also contains limitations, research findings and possible future directions. The results of the research did not support the existence of the significant relationship between income inequality and subjective well-being. However, the results of the regression analysis indicate a possitive effect of income inequality on subjective well-being in Europe, stronger effects are observed in developing countries. It was noticed that income and trust in government has a positive and the age a negative effect on subjective well-being.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34753
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34753
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
simona_andrasunaite_md.pdf1.19 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.