Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34721
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Timukaitė, Saida
Title: Santykių marketingo taikymo galimybės virtualioje aplinkoje
Other Title: Possibilities of relationship marketing implementation in digital space
Extent: 95 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Santykių marketingas;Santykių su klientais valdymas;Individualizuotas marketingas;Individualizuota lojalumo programa virtualioje aplinkoje;Relationship marketing;Customer relationship management;Personalized marketing;Personalized loyalty program in digital space
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – sukurti individualizuotą lojalumo programą virtualioje aplinkoje, paremtą santykių marketingo principais, mažmeninės prekybos tinklui „Eurokos“. Teorinėje darbo dalyje analizuojami santykių marketingo, santykių su klientais valdymo, individualizuoto marketingo bei vartotojų lojalumo ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje atliekama mažmeninės prekybos tinklo „Eurokos“ atvejo analizė, naudojant antrinių šaltinių analizę ir interviu metodus. Analizuojamos „Eurokos“ ir jos konkurentų naudojamos santykių marketingo priemonės virtualioje aplinkoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje kosmetikos, higienos ir kūno priežiūros priemonėmis prekiaujančios kompanijos mažai taiko santykių marketingo priemones virtualioje aplinkoje, tik keli prekybos centrai integruoja individualizuoto marketingo principus į lojalumo programas. Atlikta vartotojų apklausa atskleidė, kad „Eurokos“ lojalumo programa klientams nesuteikia didelės papildomos vertės, kuri galioja tik perkant fizinėse parduotuvėse, todėl padaryta išvada, kad mažmeninės prekybos tinklui yra poreikis atnaujinti lojalumo programą, paremtą santykių marketingo principais ir pritaikyti ją virtualioje aplinkoje. Projektinėje darbo dalyje pagrįsti santykių marketingo principai, kurias remiantis kuriama nauja „Eurokos“ individualizuota lojalumo programa virtualioje aplinkoje, suformuluoti lojalumo programos kūrimo etapai, pateikti individualizuotų pasiūlymų ir atlygio klientų lojalumui pavyzdžiai.
The purpose of master thesis is to create a personalized customer loyalty program in a digital space based on the principles of relationship marketing for retail network “Eurokos”. The theoretical part analyzes the relationship marketing, customer relationship management, personalized marketing and the features of the customers‘ loyalty. The analytical part of the thesis is a case study of a retail network “Eurokos”. Analysis of secondary sources and interview techniques have been used. The relationship marketing tools in a digital space used by “Eurokos” and its competitors have been analyzed. The results revealed that Lithuanian companies which sell cosmetics, hygiene and body cleansing products rarely apply relationship marketing tools in a virtual environment. Only a few shopping malls integrate individualized marketing principles to loyalty programs. A consumer survey revealed that “Eurokos” loyalty program which is valid in physical stores only, does not give a high added value to customers. It is important to note that the retail network has to renew the loyalty program based on the principles of relationship marketing and apply it in a digital space. In practical part of master thesis the principles of relationship marketing have been used. They are the basis of a new “Eurokos” loyalty program in a virtual environment. The loyalty program development stages have been formulated and the examples of personalized offers and customer loyalty rewards have been introduced.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34721
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34721
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
saida_timukaite_md.pdf1.9 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 23, 2019

Download(s)

8
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.