Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34712
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Israfilzade, Khalil
Title: International launch marketing strategiy for drop-shipping online stores
Other Title: Tarptautinio marketingo vystymo strategija didemeninės ir mažmeninės prekybos elektroninėms parduotuvėms
Extent: 90 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Drop-shipping;Marketing strategy;E-marketing;E-commerce;Skaitmeninis marketingas;Marketingo kompleksas;E-marketingas;E-marketingo komunikacija
Abstract: The aim of the diploma paper is to develop a framework for the choice of international launch marketing strategy for drop-ship online stores. The work contains three main parts. The first part represent the theoretical analysis of the scientific issues that include the overview of definitions of drop-shipping business model, underlining the differences between traditional business model and drop-shipping business model, illuminate advantages and disadvantages of drop-shipping, defining characteristics of E-marketing and E-marketing method used in Drop-shipping. The second part carries out a research for creating suggestions for the initial marketing strategy stages of Drop-Shipping and followed by market researches using content analyse method to define all five vital stages in marketing strategy. The third part of the work presents specific solutions related to launch marketing strategy of Drop-shipping online stores that most of new companies have high fail rate during this period. The diploma paper is summarized by conclusions and recommendations.
Pagrindinis diplominio darbo tikslas yra parengti pasiūlymus tarptautinių internetinių tiesioginės mažmeninės prekybos parduotuvių rinkodaros strategijos vystymui. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmajame skyriuje pateikta teorinė mokslinių klausimų, kuriuos apima tiesioginės mažmeninės prekybos verslo modelio apibrėžimų apžvalga, analizė, pabrėžiant skirtumus tarp tradicinio verslo modelio ir tiesioginės mažmeninės prekybos verslo modelio, ir apibūdinant tiesioginės mažmeninės prekybos verslo privalumus ir trūkumus, aprašomos el. rinkodaros ir tiesioginėje mažmeninėje prekyboje naudojamos el. rinkodaros charakteristikos. Antrojoje dalyje atliktas tyrimas, ieškant pasiūlymų pradiniuose tiesioginės mažmeninės prekybos rinkodaros strategijos etapuose bei rinkos tyrimas, naudojant turinio analizės būdą, kuriuo siekiama apibrėžti visus penkis svarbius rinkodaros strategijos etapus. Trečiojoje darbo dalyje pristatomi konkretūs sprendimai, susiję su tiesioginės mažmeninės prekybos internetinių parduotuvių rinkodaros strategijos pradžia – laikotarpiu, kurio metu didelis skaičius naujų kompanijų sužlunga. Diplominiame darbe apibendrintos išvados ir pateiktos rekomendacijos.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34712
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34712
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
khalil_israfilzade_md.pdf3.3 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

8
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.