Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34707
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Mbaba, Victor Ephraim
Title: Sports marketing strategy: a case study of football in Lithuania
Other Title: Sporto marketingo strategija: Lietuvos futbolo atvejo analizė
Extent: 74 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Football strategy;Sports marketing;Traditional marketing;Futbolo strategija;Sporto marketingas;Tradicinis marketingas
Abstract: The aim of the diploma paper is to provide recommendations for the sports marketing strategy of Lithuanian football based on the theoretical analysis and research results. The work consists of three main parts - the theoretical, the analytical and practical. The first part of this work overviews theoretical aspects of sports marketing strategy. In this part the importance of marketing as a tool in sports is analyzed, the specifics of various sport customers and understanding of various methods to reach out to sport fans. The second part is devoted to the research of the case study, the research is carried out by analyzing the state of football in Lithuania with an online survey and an interview with the head of marketing at the Lithuanian Football Federation. The Lithuanian Football Federation was chosen for this research as they are the governing body of all footballing agendas across Lithuania. The third part of the research work shows recommendations towards the creation of marketing strategy for football in Lithuania to aid the increment of football participation in the country.
Šio darbo tikslas – remiantis teorinių aspektų analize ir mokslinių tyrimų rezultatais, pateikti rekomendacijas, susijusias su Lietuvos futbolo marketingo strategija. Darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir praktinė. Pirmoje darbo dalyje buvo atliekama teorinių sporto marketingo strategijų aspektų apžvalga, taip pat dalyje atskleidžiamas marketingo, kaip strateginės priemonės svarba sporto industrijoje, pateikiama įvairių sporto dalyvių specifika ir metodai, skirti pasiekti sporto fanus. Antra dalis skirta atvejo analizei. Lietuvos futbolo situacijai apžvelgti buvo naudojama internetinė apklausa ir interviu su Lietuvos futbolo federacijos rinkodaros skyriaus vadovu. Kaip valdantysis Lietuvos futbolo organas, šiam tyrimui buvo pasirinkta Lietuvos futbolo federacija, kuri yra atsakinga už Lietuvoje planuojamą ir vykdomą futbolo strategiją. Trečioje darbo dalyje pateikiamos Lietuvos futbolo marketingo strategijos kūrimo rekomendacijos, skirtos padidinti futbolo populiarumą ir aktyvesnį šalies gyventojų dalyvavimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34707
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34707
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
victor_ephraim_mbaba_md.pdf954.84 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.