Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34695
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Tytarenko, Alla
Title: Customer acquisition marketing strategies for small businesses (by the example of the software-as-a-service business model)
Other Title: Vartotojų pritraukimo strategijos mažoms įmonėms, SaaS rinkos atvejo pavyzdžiu
Extent: 80 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Small business;SaaS;Software-as-a-service;Customer acquisition;Marketing strategy;Smulkus verslas;SaaS;Programa-kaip-paslauga;Vartotojų pritraukimas;Marketingo strategijos
Abstract: The main goal of this paper is to propose strategy which will result in increasing number of customers of the SaaS company, InvoiceBerry in particular, as a representative of a small business, and a software-as-a-service company. Current paper consists of three main parts. First part concentrates on the theoretical analysis of the small business and SaaS companies as their part, identifying their customers’ journey model, main strategic questions, and identifying the best marketing strategies that can be applied for these companies. Second part focuses on the company itself, its number of subscribers and how the chosen strategies can be and are applied to InvoiceBerry as the part of the ethnographic research. In the Third part the outcomes of the research and experiment are analyzed, assumptions on effectiveness are made, and solutions to increase further acquisition of customers for InvoiceBerry are proposed.
Šio darbo tikslas yra pasiūlyti strategiją, kuri padidintų klientų skaičių visose SaaS įmonėse, išskiriant šiame darbe panaudotą InvoiceBerry pavyzdį, atspindintį smulkaus verslo ir programa-kaip-paslauga įmonę. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje atlikta literatūros analizė susijusi su mažomis įmonėmis, išskiriant SaaS veikla užsimančias įmones, įvardijant jų klientų modelį, iškeliant pagrindinius strateginius klausimus ir identifikuojant svarbiausias marketingo strategijas, kurios galėtų būti taikomos pasirinktos įmonės atveju. Antroji dalis apibūdina įmonės veiklą, jos paslaugos vartotojų skaičių ir detalizuoja kaip pasirinktos strategijos galėtų būti pritaikytos įmonėje InvioceBerry, remiantis atlikto etnografinio tyrimo duomenimis. Trečiojoje dalyje analizuojami rezultatai bei atlikto tyrimo išvados, yra įvardintos prielaidos ir pasiūlymai, siekiant padidinti vartotojų pritraukimą įmonėję InvioceBerry.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34695
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34695
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
alla_tytarenko_md.pdf2.27 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 19, 2019

Download(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.