Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34664
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorDaugelavičius, Rimantas
dc.contributor.authorMilašauskas, Paulius
dc.date.accessioned2017-06-08T08:19:43Z
dc.date.available2017-06-08T08:19:43Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34664
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34664-
dc.description.abstractDidėjanti žmonių populiacija kelia vis didesnes globalias problemas, viena iš tokių problemų - didėjantis bakterijų atsparumas antibiotikams. Ši grėsmė pasireiškia ne tik per tiesioginės infekcijos į žmogaus organizmą rizika, bet ir per kultūrinių augalų žūtį, kurią taip sukelia antibiotikams atsparios bakterijos. Šio baigiamojo darbo tikslas - Ištirti indikatorinių etidžio ir tetrafenilfosfonio katijonų sąveikos su Pseudomonas syringae ląstelėmis ypatumus bei bakterijų energetinės būklės poveikį šiai sąveikai. Tikslui pasiekti buvo atliekami potenciometriniai indikatorinių jonų (Et+ ir TPP+), bei deguonies kiekio matavimai. Kartu buvo atliekami ir fluorescencijos matavimai paremti etidžio gebėjimu fluorescuoti susijungus su DNR, bei ATP matavimai. Nustatyta, kad Indikatoriniu katijonu naudojant TPP+ ląstelių energizavimas turi didelę reikšmę ląstelėje vykstantiems procesams nei tyrimams naudojant Et+. Didesnės nei 48 μM TPP+ koncentracijos depoliarizuoja bakterijų plazminę membraną. Nustatyta, jog esant 1 OD ląstelių 24 μM Et+ yra pakankamas pasiekti pilnam DNR prisotinimui.lt_LT
dc.description.abstractThe recent increase in the population of the human race are leading to a wide variety of global problems, one of these problems are an increase of resistant bacteria. This threat is not only caused by a direct infection of such resistant bacteria, but also through infecting our food supply and thus causing a food shortage. The aim of this thesis was to investigate the interaction between indicatoy ions (ethidium and tetraphenylphosphonium) and the bacterium Pseudomonas syringae taking into account the energisation levels. To achieve several assay techniques were used. Potentiometric measurements of indicatory ions (Et+ and TPP+) and the amount of dissolved oxygen were carried out. Also fluorescence measurements based on ethidium‘s ability to emit increased amounts of light when bound to DNA were used. The amount of ATP was also measured. It was determined that using TPP+ as and indicator the cell‘s energy level is a significant factor when carrying out such experiments compared to Et+. Higher than 48 μM of TPP+ cause the depolarization of the plasmic membrane. Also 24 μM of Et+ is sufficient enough to cause full saturation of the DNA when the amount of cells is 1 OD.en_US
dc.format.extent52 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-17, nr. 34664, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectPseudomonasen_US
dc.subjectSyringaeen_US
dc.subjectDaugiavaistisen_US
dc.subjectAtsparumasen_US
dc.subjectMultidrugen_US
dc.subjectResistanceen_US
dc.subject.otherBiochemija / Biochemistry
dc.titlePseudomonas syringae ląstelių daugiavaisčio atsparumo siurblių veiklos tyrimailt_LT
dc.title.alternativeThe assay of multidrug resistance pumps mode of action in pseudomonas syringaeen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

110
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

154
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.