Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34649
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Brokaitė, Kristina
Title: Tarinio raiška gramatinėmis formomis sintaksiškai anotuotame lietuvių kalbos tekstyne ALKSNIS
Other Title: Predicate expression of grammatical forms in treebank ALKSNIS
Extent: 80 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Tarinys;Gramatinės formos;Tekstynas ALKSNIS;Predicate;Grammatical forms;Corpora ALKSNIS
Abstract: Tyrimuose apie sakinį ir jo struktūrą įprasta nurodyti, kad sakinį sudaro branduolys ir periferija. Sakinio branduoliui įvardyti itin svarbi XX a. L. Tesniere’o suformuluota verbocentrinė teorija. Remiantis šia teorija, sakinio branduoliu, arba centru, laikomas veiksmažodis. Toks požiūris ypač tinkamas analitinei anglų kalbai, kurioje tarinys reiškiamas išskirtinai tik veiksmažodžio formomis. Lietuvių kalboje, apžvelgus pagrindinius sintaksės vadovėlius (Balkevičius 1963; Sirtautas ir Grenda 1988; Labutis 1998) ir gramatikas (LKG 1976; DLKG 2005), matyti, kad tarinio gramatinių formų raiška itin gausi. Kalbant apie sakinio branduolį, lietuvių kalbos sintaksės darbuose įprasta nurodyti veiksnį ir tarinį (Labutis 1998: 124). Vis dėlto L. Tesniere’o verbocentrine teorija jau kuris laikas remiamasi naujesniuose sintaksės darbuose (Holvoet ir Mikulskas 2006), kuriuose teigiama, kad būtent aplink veiksmažodį konstruojama sakinio struktūra. Magistro darbo objektas – tarinio gramatinės formos. Darbo teorinėje dalyje analizuoti ir pateikti įvairių tarinio rūšių gramatiniai modeliai. Teoriniuose šaltiniuose rasta 16 vientisinio tarinio modelių, 29 sudėtinio sudurtinio tarinio modeliai ir 11 sudėtinio suvestinio tarinio modelių. Praktinėje darbo dalyje analizuota tiriamoji medžiaga, t. y. sintaksiškai anotuotame tekstyne ALKSNIS, kurį sudaro dabartinės lietuvių kalbos tekstai, rasti tariniai. Tekstyną sudaro 2355 sakiniai, juose pavartoti 4875 tariniai, iš kurių daugiau nei pusę sudaro vientisiniai (55 proc.), apie trečdalį – sudėtiniai sudurtiniai (32 proc.), o mažiausią dalį – sudėtiniai suvestiniai tariniai (13 proc.). Aprašius visų rastų tarinių raišką gramatinėmis formomis, nustatyti 2 vientisinio tarinio modeliai, 20 sudėtinio sudurtinio tarinio modelių ir 11 sudėtinio suvestinio tarinio modelių. Šie modeliai palyginti su teoriniuose šaltiniuose pateiktais
It has been commonly accepted to note that the sentence is comprised out of a nucleus and a periphery during the research on the sentence and the structure of said sentence. Therefore, the theory of verb centricity formulated by L. Tesniere in the XX century is very important for designating the nucleus of the sentence. Based on this theory, the nucleus or the centre of a sentence is considered to be a verb. The said approach is especially appropriate for the English analytic language where the predicate of the sentence is exclusively expressed using the various forms of the verb. After reviewing the main handbooks on syntax (Balkevičius 1963; Sirtautas and Grenda 1988; Labutis 1998) and grammar (LKG 1976; DLKG 2005), it is clear that the expression of grammatical verb forms used in Lithuanian language is especially broad. Therefore, the nucleus of a sentence is commonly described as a predicate and a subject within the works on Lithuanian language syntax (Labutis 1998: 124). However, newer works on syntax (Holvoet and Mikulskas 2006) are using the theory of verb centricity by L. Thesniere to specify that the structure of a sentence is actually constructed around the verb. The object of the Master's thesis – grammatical forms of the verb. The theoretical part of the thesis presents an analysis of grammatical models of various predicate types. In total, 16 models of simple predicate, 29 models of complex compound predicate and 11 models of complex consolidated predicated have been found within the theoretical sources. The practical part of the thesis presents an analysis of the research material, i.e., predicates found in the syntactically annotated corpora ALKSNIS comprised out of texts of the current Lithuanian language. The above-mentioned corpora is comprised out of 2355 sentences with 4875 predicates, more than half of which are comprised of simple predicates (55 perc.), around third of which are comprised of complex compound predicates (32 perc.) and complex consolidated predicates (13 perc.) that comprise the smallest part of found predicates. 2 simple predicate models, 20 complex compound predicate and 11 complex consolidated predicate models were identified after describing all of the expressions of the above-mentioned predicates using grammatical forms. The above mentioned models have been compared with the ones specified within the theoretical sources.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34649
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34649
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
kristina_brokaite_md.pdf791.78 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

94
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.