Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34637
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Cibulskytė, Milda
Supervisor: Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
Title: Nuo alkoholio priklausomų moterų ir vyrų saviveiksmingumo ir suvokiamo socialinio palaikymo pokyčiai gydymo eigoje
Other Title: The changes of self-efficacy and perceived social support of addicted to alcohol women and men during treatment period
Extent: 75 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Bendras saviveiksmingumas;Atsisakymo gerti saviveiksmingumas;Suvokiamas socialinis palaikymas;Overall self-efficacy;Drinking refusal self-efficacy;Perceived social support
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip keičiasi nuo alkoholio priklausomų moterų ir vyrų saviveiksmingumas ir suvokiamas socialinis palaikymas gydymo eigoje. Tyrime dalyvavo 101 nuo alkoholio priklausomas asmuo, besigydantis Kauno apskrities priklausomybės ligų centre (KAPLC) pagal Minesotos 12 žingsnių programą, iš jų – 68 vyrai (67,3%) ir 33 moterys (32,7%). Tiriamųjų amžius – nuo 18 iki 59 metų, alkoholio vartojimo stažas – nuo 3 iki 420 mėnesių. Tyrime naudota M. Chesney Bendro saviveiksmingumo skalė, R. M. Young, T. P. S. Oei, P. A. Hasking, Atsisakymo gerti saviveiksmingumo klausimynas – pataisyta versija (DRSEQ-R), G. D. Zimet, N. W. Dahlem, S. G. Zimet, G. K. Farley Suvokiamo socialinio palaikymo skalė, C. M. Hart, T. D. Ritchie, E. G. Hepper, J. E. Gebauer socialinio pageidaujamumo skalė (BIDR-16). Taip pat tiriamieji buvo klausiami apie jų demografinius duomenis (lyties, amžiaus, išsilavinimo, šeimyninės padėties, ar paskutinius 6 mėn. dirbo, alkoholio vartojimo stažo, kelintą kartą gydosi priklausomybę nuo alkoholio, ar teko lankytis pas psichologą/psichoterapeutą prieš pradedant gydytis). Tyrimo rezultatai: nuo alkoholio priklausomų moterų ir vyrų bendras saviveiksmingumas, atsisakymo gerti saviveiksmingumas bei jų suvokiamas socialinis palaikymas gydymo pabaigoje aukštesni nei gydymo pradžioje. Nuo alkoholio priklausomų moterų ir vyrų bendro saviveiksmingumo, atsisakymo gerti saviveiksmingumo bei jų suvokiamo socialinio palaikymo pokyčiai gydymo eigoje nesiskiria. Tyrimo rezultatai parodė, kad yra ryšys tarp nuo alkoholio priklausomų moterų ir vyrų bendro saviveiksmingumo, atsisakymo gerti saviveiksmingumo ir jų suvokiamo socialinio palaikymo tiek gydymo pradžioje, tiek gydymo pabaigoje, kai tiriamųjų amžius nuo 40 iki 59 metų. Taip pat aptiktas ryšys tarp bendro saviveiksmingumo ir suvokiamo tiriamųjų socialinio palaikymo po gydymo amžiaus grupėje nuo 18 iki 39 metų Tiesinės regresijos modelis parodė, kad nuo alkoholio priklausomų moterų atsisakymo gerti saviveiksmingumo pokytį galima prognozuoti atsižvelgiant į jų suvokiamo socialinio palaikymo pokytį, atsisakymo gerti saviveiksmingumą prieš gydymą ir suvokiamą socialinį palaikymą prieš gydymą. Nuo alkoholio priklausomų vyrų atsisakymo gerti saviveiksmingumo pokytį galima prognozuoti atsižvelgiant į jų atsisakymo gerti saviveiksmingumą prieš gydymą ir bendro saviveiksmingumo pokytį.
The aim of the research is to determine the changes in self-efficacy and perceived social support of alcohol-addicted men and women during the treatment. The study included 101 alcohol-addicted person, receiving treatment at Kaunas County Center for Addictive Disorders (KCCAD) according to the Minnesota 12-step program, among them - 68 men (67.3%) and 33 women (32.7%). The age range is from 18 to 59 years, alcohol consumption experience - from 3 to 420 months. The study used M. Chesney General Self-Eficacy Scale, R.M. Young, T.P.S. Oei, P.A. Hasking Drinking Refusal Self-Efficacy questionnaire - revised version (DRSEQ-R), G.D. Zimet, N.W. Dahlem, S.G. Zimet, G.K. Farley Multidimensional Scale of Perceived Social Support, C.M. Hart, T.D. Ritchie, E.G. Hepper, J.E. Gebauer Social Desirability Scale (BIDR-16). The participants were also asked to self-report their demographic data (gender, age, education, marital status, employment during the last 6 months, alcohol consumption experience, how many times he/she has undergone treatment for alcohol addiction and if he/she had seen a psychologist/psychotherapist before the treatment). Results: the overall self-efficacy, drinking refusal self-efficacy and perceived social support of alcohol-addicted men and women at the end of treatment was higher than at the start of treatment. Changes in the overall self-efficacy, drinking refusal self-efficacy and perceived social support do not differ in alcohol-addicted men and women in the course of treatment. The results showed that there is a link between the overall self-efficacy, drinking refusal self-efficacy and perceived social support in alcohol-addicted women and men both at the start and at the end of treatment, when the participants age ranges from 40 to 59 years. A link has also been found between the overall self-efficacy and perceived social support after the treatment among the participants aged from 18 to 39 years. The Linear regression model showed that a change in drinking refusal self-efficacy in women can be predicted with regard to their perceived social support change, drinking refusal self-efficacy before treatment and perceived social support before treatment. A change in drinking refusal self-efficacy in men can be predicted with regard to their drinking refusal self-efficacy before treatment and the change in the overall self-efficacy.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34637
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34637
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

193
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

361
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.