Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedralt_LT
dc.contributor.advisorŠontaitė-Petkevičienė, Miglė
dc.contributor.authorKalvaitytė, Inga
dc.date.accessioned2017-06-07T07:31:24Z
dc.date.available2017-06-07T07:31:24Z
dc.date.issued2017-05-22
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34598-
dc.description.abstractDarbo tikslas – remiantis įtraukiamojo marketingo mokslinės literatūros analize ir „Beatos virtuvės“ atvejo tyrimo rezultatais, parengti įtraukiamojo marketingo taikymo projektinius sprendimus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama įtraukiamojo marketingo samprata, ypatumai, etapai, pagrindinės priemonės ir įtraukiamojo marketingo poveikis organizacijos rezultatams. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama kokybinės „Beatos virtuvės“ turinio analizės ir internetinės apklausos tyrimo rezultatai. Galima pastebėti, kad „Beatos virtuvė“ gerai taiko įtraukiamąjį marketingą bei sugeba sudominti ir įtraukti potencialius vartotojus. Kuriamame turinyje vartotojai randa jiems naudingos informacijos ir laiko jį įdomiu, o pasitelkiamos įtraukiamojo marketingo priemonės yra tinkamai išnaudojamos bei generuoja potencialių klientų srautą ir pardavimus. Projektinėje darbo dalyje suprojektuotas įtraukiamojo marketingo taikymo modelis remiantis šešiais etapais ir kiekvienam iš jų priskiriant atitinkamas priemones. Kiekvienam etapui pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir pasiūlymai.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of the paper – based on analysis of inbound marketing scientific literature and „Beatos virtuvė“ case study results, prepare design solutions for the use of inbound marketing. Thе thеоrеtiсаl part оf thе pаpеr аnаlyzеs thе соnсеpt, peculiarities, stages, main measures оf inbound marketing and inbound marketing impact to the organization results. The analytical part of the thesis provides qualitative „Beatos virtuvė“ content analysis and online survey results. It can be noted that the „Beatos virtuvė“ well apply inbound marketing and are able to engage and involve potential customers. In created content users are finding useful information, and keep it interesting, and invoked inbound marketing measures are properly exploited and generate potential traffic and sales. In practical part of the paper designed these solutions: implement inbound marketing based on six stages and in the each of them use specific tools. For each stage presents specific recommendations and proposals.en_US
dc.format.extent86 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-22, nr. 34598, neprieinamas iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectĮtraukiamasis marketingaslt_LT
dc.subjectĮtraukiamojo marketingo priemonėslt_LT
dc.subjectTurinyslt_LT
dc.subjectInternetinė svetainėlt_LT
dc.subjectInbound marketingen_US
dc.subjectInbound marketing toolsen_US
dc.subjectContenten_US
dc.subjectWebsiteen_US
dc.subject.otherVadyba / Management
dc.titleĮtraukiamojo marketingo taikymo sprendimai. „Beatos virtuvės“ atvejo analizėlt_LT
dc.title.alternativePractical solutions for the use of inbound marketing. Case analysis of „Beatos virtuvė“en_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2017 m.
Files in This Item:
inga_kalvaityte_md.pdf1.87 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show simple item record

Page view(s)

24
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.