Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34586
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Arnašiutė, Simona
Title: Asmenų, darančių įtaką, panaudojimas ženklodaros strategijose
Other Title: Use of influencers in branding strategies
Extent: 112 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Asmenys, darantys įtaką;Ženklodara;Asmeninės rekomendacijos;Influencers;Branding;Word-of-mouth
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pasiūlyti asmenų, darančių įtaką, panaudojimo ženklodaros strategijose modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojama asmenų, darančių įtaką, komunikacija apie prekių ženklus, o taip pat pats ženklodaros procesas. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, kuriame naudoti tokie metodai: antrinių duomenų analizė, turinio analizė ir ekspertų interviu. Šių metodų pagalba surinkti duomenys atskleidė, kuo pasižymi pasaulio ir Lietuvos asmenų, darančių įtaką, komunikacija apie prekių ženklus, o taip pat kokios yra asmenų, darančių įtaką, panaudojimo ženklodaros strategijose praktinės galimybės. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti sprendimai, kurie padės marketingo specialistams asmenų, darančių įtaką, marketingo kampanijos metu nusistatyti tikslus, tinkamai parinkti asmenį, darantį įtaką, bendradarbiavimo su juo formas ir komunikacijos kanalus, o taip pat išmatuoti ir įvertinti rezultatus.
The aim of the final thesis is to suggest a model for use of influencers in branding strategies. The theoretical part of the thesis includes an analysis of influencers‘ communication on brands and also of the branding process itself. The analytical part of the thesis provides results and analysis of the research, which included the following methods: analysis of secondary data, content analysis and interviews with experts. The data collected by the use of these methods revealed features of communication on brands used by world and Lithuanian influencers, and also the practical possibilities for use of influencers in branding strategies. The project part of the thesis includes formulated solutions that will help marketing specialists to determine goals of an ifluencer marketing campaign, to properly choose an influencer, forms of collaboration and communication channels, and also to measure and evaluate the results.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34586
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34586
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
simona_arnasiute_md.pdf3.4 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.