Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34571
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Andriuškevičiūtė, Rūta
Title: Prekės ženklo vystymas: „Kakė Makė“ atvejis
Other Title: Brand development: case of „Kakė Makė“
Extent: 98 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Ženklodara;Prekės ženklas;Licencinė sutartis;Prekės ženklo licencijavimas;Vertės pasiūlymas;Branding;Brand;Licence agreement;Brand licencing;Value proposition
Abstract: Darbe siekiama išanalizuoti prekės ženklą „Kakė Makė“ ir nustačius jo vystymo poreikį pasiūlyti ateities vystymo kryptis. Teorinėje darbo dalyje, remiantis moksline literatūra, analizuojamos ženklodaros vystymo strategijos, pagrindinės jų savybės ir pritaikymo galimybės bei realūs taikymo pavyzdžiai. Analitinėje darbo dalyje, remiantis antriniais duomenimis, atliekama „Walt Disney“ atvejo analizė, pristatoma „Kakė Makė“ atvejo analizė, remiantis antriniais duomenimis ir interviu su leidyklos „Alma littera“ atstove, taip pat atliekamas kiekybinis tyrimas (vartotojų apklausa) ir kokybinis tyrimas (interviu su produktus gaminančių įmonių atstovais). Tyrimų rezultatai atskleidė, kad vartotojams itin svarbi aukšta „Kakės Makės“ prekių ir paslaugų kokybė bei ugdomasis aspektas, taip pat tyrimai atskleidė egzistuojantį prekės ženklo plėtros poreikį ir palankias galimybes. Projektinėje darbo dalyje pateikiamos prekės ženklo „Kakė Makė“ plėtros kryptys į lavinamųjų žaislų kategoriją ir darželių tinklo paslaugas. Suformuluoti vertės pasiūlymai ir komunikacija.
The paper aims to analyze the brand of „Kakė Makė“ and after indentifying the need of development to offer the direction for future development. The theoretical part of the paper based on scientific literature analyses branding strategies, its‘ main features, possibilities of application and examples of practice. In the analytical part of the paper the case study of „Walt Disney“ based on secondary data is presented as well as the case study of „Kakė Makė“ is presented based on secondary data and the interview with the representative of publishing house „Alma littera“. The quantitative research (consumer survey) and qualitative research (interviews with representatives of producing companies) were also done and presented. Results revealed that the high quality of products and services of „Kakė Makė“ is very important to the customers as well as the aspect of education. Study also disclosed the need of brand development and its‘ favourable opportunities. In the project part of the paper directions for development of the brand „Kakė Makė“ into the category of developmental toys and nursery – school network services are presented as well as value propositions and suggestiond for cummuncation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34571
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34571
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
ruta_andriuskeviciute_md.pdf1.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

32
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

6
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.