Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34558
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics
Author(s): Rafanavičiūtė, Dovilė
Title: Tinklinių sistemų pažeidžiamumo tyrimas
Other Title: Vulnerability analysis for network systems
Extent: 64 p.
Date: 19-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Matematikos ir statistikos katedra
Keywords: Pažeidžiamumas;Ypatingos svarbos elementai;Tinklas;Nominalus jungtinumas;Vulnerability;Critical elements;Nominal connectivity;Network
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas tinklinių sistemų pažeidžiamumas, pagrįstas svarbiausių tinklinių sistemų elementų, atsižvelgiant į sistemos nominalaus jungtinumo eilę, t.y. sakoma, jog sistemos normalus funkcionavimas yra išlaikomas, jei neprarandamas sistemos nominalus jungtinumas. Pasirinktas metodas leidžia ne tik suranguoti elementus pagal jų svarbumą, bet juo gaunami rezultatai leidžia apskaičiuoti tinklinės sistemos normalaus funkcionavimo sutrikdymo tikimybę. Imitacines tinklinės sistemos atvejo tyrimas buvo atliktas tam, kad parodyti pasirinkto metodo galimybes. Gauti rezultatai, identifikuojant svarbiausius sistemos elementus, palyginti su sistemos faktinio atsparumo bei sistemos jungtinumo pagal vidutinį trumpiausią kelią tarp viršunių metodų rezultatais. Palyginimo metodai buvo pasirinkti, nes jie atrodė artimiausi nominalaus jungtinumo metodui – jie atsižvelgia į sistemos elementų sujungimą. Be to, tinklinės sistemos faktinio atsparumo metodas yra vienas iš labiausiai cituojamų, vertinant tinklines sistemas. Palyginimas buvo atliktas apskaičiuojant Sprimeno ranginės koreliacijos koeficientus bei patikrinant jų statistinį reikšmingumą. Pasinaudojant identifikuotų svarbių briaunų ir jų kombinacijų aibė buvo apskaičiuota tinklinės tinklinės sistemos normalaus funkcionavimo praradimo tikimybė, priklausanti nuo briaunų praradimo tikimybių.
In this work, it is presented a network vulnerability analysis based on the identification of critical (the most important) elements of the network regarding to the nominal connectivity order, i.e., assuming that nominal operability of the network is ensured if only nominal connectivity remains. Proposed approach allows ranking element up to their importance, and much more, obtained results properly contribute to the estimation of the probability of the loss of nominal operability for a network. An academic case study is used in order to illustrate the capability of the proposed approach. A comparison with the effective graph resistance approach is carried on, using the same case study. The effective graph resistance approach was selected because it seemed to be the closest to the proposed approach, in terms of the use of an algebraic metric in measuring the network connectivity. It is also one of the most cited approaches in assessing the connectivity of networks. The comparison between the results of both approaches proved a significant correlation according to Spearman’s rank correlation analysis (estimates of Spearman’s rank coefficients and their statistical significance). The set of identified critical elements (separately and their combinations) was used to calculate the estimate of the probability to the loss of nominal operability, which depends on the failure probabilities of system’s elements.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34558
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34558
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

78
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.