Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34556
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Šerytė, Ingrida
Supervisor: Bukšnytė-Marmienė, Loreta
Title: IT specialistų subjektyviai suvokiamo kūrybingumo, saviveiksmingumo ir motyvacijos darbe sąsaja
Other Title: The relationship between IT specialists' subjectively perceived creativity, self-efficiency and motivation
Extent: 58 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Kūrybingumas;Saviveiksmingumas;Vidinė motyvacija;Creativity;Self-efficiency;Internalmotivation
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti IT specialistų subjektyviai suvokiamo kūrybingumo, saviveiksmingumo ir motyvacijos darbe sąsają. Tyrime dalyvavo 108 IT specialistai, dirbantys skirtingose įmonėse Lietuvoje. Tyrimui naudotas kūrybingumo klausimynas (angl. Creativity scale) (Zhou, George, 2001), Darbo motyvacijos klausimynas (angl. Work Preference inventory-WPI) (Amabile, 965), Bendro saviveiksmingumo (angl. General Self-Efficacy Scale) (Schwarzer, Jerusalem, 1995) metodika. Kūrybingumo svarbos IT specialistų darbe įvertinimui buvo naudojamas grafinis metodas – pateikiama viena skalė su klausimu - „Kaip manote, ar Jūsų darbe yra svarbus ir reikalingas kūrybingumas?“ Tyrimo rezultatai parodė, kad yra reikšmingas teigiamas ryšys tarp IT specialistų saviveiksmingumo lygio ir jų subjektyviai suvokiamo kūrybingumo lygio, bei tarp vidinės motyvacijos lygio ir saviveiksmingumo lygio. Vyrų imtyje nustatytas reikšmingas teigiamas ryšys tarp vidinės motyvacijos ir jų subjektyviai suvokiamo kūrybingumo. Tyrimu nustatyta, kad vidinė motyvacija reikšmingai tarpininkauja tarp saviveiksmingumo ir subjektyviai suvokiamo kūrybingumo, tačiau jei šiame ryšyje vidinės motyvacijos nebūtų, tiesioginis ryšys tarp saviveiksmingumo ir subjektyviai suvokiamo kūrybingumo vis tiek išliktų, todėl laikoma, kad mediacija šiame ryšyje yra dalinė. Išorinės motyvacijos kaip moderatoriaus vaidmuo susilpninant ryšį tarp saviveiksmingumo ir kūrybingumo nepasitvirtino.
The aim of the study was to measure the relationship between subjectively perceived IT specialists‘ creativity, self-efficiency and motivation. The subjects of the study were 108 IT specialists working in different organisations in Lithuania. The study was carried out using Creativity scale (Zhou, George, 2001), Work Preference inventory (Amabile, 965), General Self-Efficacy Scale (Schwarzer, Jerusalem, 1995), graphic method - one question - "Do you think creativity is important in your work?" The results of the study showed that there was a significant positive correlation between IT specialists’ self-efficiency and their subjectively perceived creativity, and between IT specialists internal motivation and self-efficiency. There was a significant positive correlation between internal motivation and subjectively perceived creativity in the male group. The study found that internal motivation significantly mediates between self-efficiency and subjectively perceived creativity, but if there is no internal motivation, relationship between self-efficiency and subjectively perceived creativity still exists. It is considered that the mediation of this relationship is partial. The role of external motivation as a moderator weakening the bond between self-efficiency and creativity was not confirmed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34556
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34556
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ingrida_seryte_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

266
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.