Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34525
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics
Author(s): Mickevičius, Tautvydas
Title: Multicast ir Unicast transliacijoms reikalingo tinklo srauto skaičiavimo modeliai
Other Title: Multicast and Unicast technology broadcast bandwidth demand model
Extent: 87 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Sistemų analizės katedra.
Keywords: Multicast;Unicast;Unicast HLS;IPTV skaičiavimo modeliai;IPTV
Abstract: Darbas skirtas IPTV paslaugos teikėjams norintiems įvertinti tinklo srautus, kurių reikia arba reikės kokybiškam šios paslaugos teikimui. Išankstinis tinklo srauto planavimas neabejotinai galėtų prisidėti prie kokybiškesnės IPTV paslaugos teikimo. Kadangi IPTV paslauga gali būti teikiama naudojant skirtingas technologijas, darbe atliktas teorinis ir eksperimentinis dviejų pagrindinių technologijų – Unicast ir Multicast palyginimas bei kiekvienai jų sukurti atskiri IPTV srauto skaičiavimo modeliai. Tam, kad būtų galima sukurtus modelius panaudoti praktiškai buvo sukurta internetinė aplikacija. Remiantis atliktais IPTV technologijų eksperimentais taip pat buvo pateiktos rekomendacijos tiems kas teikia arba dar tik planuoja teikti IPTV paslaugas.
The work is for providers of IPTV services who want to estimate network bandwidth that is needed or will be needed to provide quality services. Early planning of network bandwidth without any doubt could contribute to providing quality IPTV services. Because IPTV service can be provided using various technologies this work was done by theoretical and experimental comparisons of Unicast and Multicast technology. IPTV bandwidth calculation models were made for both of these. To use these models practically, an internet application has been created. According to IPTV technology experiments that have been made the recommendations were presented for those who provide or only plan to provide IPTV services.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34525
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34525
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
tautvydas_mickevicius_md.pdf4.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.