Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedralt_LT
dc.contributor.advisorVitkutė-Adžgauskienė, Daiva
dc.contributor.authorMarcinkus, Lukas
dc.date.accessioned2017-06-02T08:39:23Z
dc.date.available2017-06-02T08:39:23Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34523
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34523-
dc.description.abstractBIM - tai revoliucinis pastato ar infrastruktūros objekto skaitmeninio projektavimo procesas, atnešantis nemažai naudos projektavimo įmonėms, revoliucinis sprendimas tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Šis sprendimas skatina tobulėti ir atsinaujinti įmonės IT infrastruktūrą, geriną bendradarbiavimą, priimamos naujos taisyklės, kurios skatina tobulinti projektavimo taisykles ir kurti reikalavimus. Pagrindinė šio darbo problema - įmonėje UAB „Kelprojektas“ išspręsti kylančias problemas įsidiegiant BIM, bandant pritaikyti užsienio šalių gerąją patirtį. Pagrindinis šio darbo (tyrimo) tikslas - Kelių inžinerijos įmonės procesų koregavimas pritaikant BIM modeliavimo priemones. Magistrinio darbo metu, buvo išspręstos problemos dėl sistemų įvairovės ir nesuderinamumo. Buvo pateiktos bendrosios taisyklės projektavimui įmonėje ir jos dukterinėms kompanijoms. Tokios taisyklės naudingos tuo, kad pagerėjo projekto kokybiškumas ir buvo pradėtas pirmasis žingsnis link pilno BIM principo išnaudojimo. Tap pat darbe išspręsta problema dėl netinkamos informacijos dalijimosi ir saugojimo įmonės viduje.lt_LT
dc.description.abstractBIM (Building Information Modelling) is a revolutionary digital design process of a building or an infrastructure object, bringing considerable benefits to design companies. This approach promotes growth and innovation in the the design company's IT infrastructure, thus improving cooperation and the adoption of new regulations encouraging the development of engineering and design requirements. The goal of these thesis is to formulate recommendations for the design company UAB “Kelprojektas” to resolve the problems related to the implementation of BIM, taking into account best practices of foreign countries. The goal is achieved by suggesting process adjustments for a road engineering company using BIM modeling methods. Solutions to the problems arising due to the variety and incompatibility of systems used in the design company are presented in these thesis. General design rules were formulated for applying in the company and its subsidiaries. These rules allow to improve the quality of project design and represent the first step towards full implementation of BIM principles. Also, the solution to the problem of improper storage and information sharing within the design company was suggested in this work.en_US
dc.format.extent67 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-22, nr. 34523, prieinamas tik VDU intranete iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectBIMlt_LT
dc.subjectĮrangalt_LT
dc.subjectPrograminė įrangalt_LT
dc.subjectDuomenyslt_LT
dc.subjectInformacijalt_LT
dc.subjectBrėžinyslt_LT
dc.subjectSoftwareen_US
dc.subjectHardwareen_US
dc.subjectDataen_US
dc.subjectInformationen_US
dc.subjectDrawingen_US
dc.subject.otherInformatika / Informatics
dc.titleKelių inžinerijos įmonės informacijos valdymo procesų pertvarkymas, panaudojant BIM modeliavimo priemoneslt_LT
dc.title.alternativeBased Reengineering of Information Management Processes in a Road Engineering Institutionen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)
Files in This Item:
lukas_marcinkus_md.pdf1.91 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

86
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.