Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34509
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Mačiulytė, Kamilė
Title: Lietuvos muzikos festivalių industrijos ir jų komunikacija socialiniuose tinkluose
Other Title: Lithuanian industries of music festivals and communication on social networks
Extent: 119 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Muzikos festivaliai;Komunikacija;Socialinė medija;Socialiniai tinklai;Music festivals;Communication;Social media;Social networks
Abstract: Šiuolaikiniame pasaulyje, kuomet žmonių gyvenimai tampa vis labiau sujungti skaitmeninėmis technologijomis, o internetas keičia bendravimo, vartojimo ir sprendimų priėmimo tradicijas, muzikos festivaliai vis daugiau dėmesio skiria komunikacijai skaitmeniniais kanalais, kurie keičia muzikos festivalių organizavimo ir realizavimo strategijas, jų komunikaciją ir leidžia sėkmingai išlikti ir konkuruoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų rinkoje. Magistrinio darbo objektas - Lietuvos muzikos festivalių industrijos ir jų komunikacija socialiniuose tinkluose laukas. Norint išsiaiškinti padėtį šiame kūrybinių ir kultūrinių industrijų lauke, buvo atliktas Lietuvos muzikos festivalių industrijos ir jų komunikacijos socialiniuose tinkluose tyrimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinių tinklų reikšmę Lietuvos muzikos festivalių komunikacijai. Siekiant ištirti socialinių tinklų svarbą muzikos festivalių komunikacijai, buvo taikyti du tyrimo metodai: kiekybinis ir pusiau struktūruotas kokybinis (ekspertinis) tyrimai. Kiekybinio tyrimo metu apklausti 164 interneto vartotojai, kokybiniam tyrimui – 7 muzikos festivalių organizatoriai / už festivalio komunikaciją atsakingi asmenys bei papildomai buvo apklausiami 9 komunikacijos ekspertai. Tyrime iškelta hipotezė - socialiniai tinklai tampa neatsiejama Lietuvos muzikos festivalių industrijos komunikacijos erdve. Iškelta hipotezė pasitvirtino ir atskleidė muzikos festivalių komunikacijos socialiniuose tinkluose efektyvumą ir efektingumą. Daugumos muzikos festivalių marketingas neįsivaizduojamas be socialinių tinklų. Didžiausią įtaką festivalių industrijai turi socialinis tinklas “Facebook”, kuris turi didžiausią vartotojų skaičių, geriausiai vertinamas festivalių vartotojų bei festivalių organizatorių tarpe.
In today's world, where people's lives have become increasingly connected digital technologies and the Internet has changed communication, efficiency and decision-making traditions. Music festivals are increasingly focusing on digital technology organization changes, modern information and communication tools because they are changing the organization of the nature of music festivals and gives the opportunity to festival performance move in a positive direction and also compete in the market. The object of Master thesis – Lithuanian industries of music festivals and communication on social networks field. There was made a research of Lithuanian industries of music festivals and their communication on social networks. The aim of research was to find out the value of social network in communication of Lithuanian music festivals. The research was made using two methods: quantitative and semi-structured qualitative (expert) studies. The quantitative study surveyed 164 Internet users and for qualitative analysis - 7 music festival organizers and communication executives were interviewed together with 9 additional communication experts. The study hypothesis confirms that social networks are becoming an integral part of communication space in the Lithuanian industry of music festivals. The hypothesis confirmes and reveales the efficiency and effectiveness of music festivals communication on social networks. Marketing of music festivals is unimaginable without social networks. Most experts stressed that communication with users of social media is one of the most important keys for success. Social media Facebook has the greatest impact on festival industry because Facebook has the largest number of users and because it is the best evaluated social media among festival users and organizers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34509
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34509
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
kamile_maciulyte_md.pdf2.07 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

126
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

20
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.