Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34508
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Knygauskaitė-Liakienė, Eglė
Title: Menininkų kūrybinio palikimo išsaugojimo problemos. Romo Juškelio kūrybos fondo atvejis
Other Title: The problems of artist's estate's preservation. The case study of photoartist Romas Juškelis private foundation
Extent: 80 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Kūrybos palikimas;Menininkai;Fondas;Fotografija;Artist's estate;Foundation;Legacy;Photography
Abstract: Darbe tiriami menininkų kūrybos palikimo išsaugojimo būdai ir problematika tarptautinių ir Lietuvos atvejų kontekste. Analizuojamos fotomenininko Romo Juškelio kūrybinio palikimo ateities galimybės. Tyrimo tikslas įvertinus Lietuvos atminties institucijų bei užsienio šalių menininkų palikimo išsaugojimo atvejus, parengti R. Juškelio kūrybinio palikimo saugojimo, viešinimo bei aktualizavimo gaires, sukurti privataus autoriaus kūrybos fondo veiklos viziją. Pasitelkiant atminties institucijų bei privačių fondų praktiką, aiškinamasi, kaip tinkamai išsaugoti menininkų kūrybos visumą. Ieškoma atsakymų į klausimus - kas menininko kūrybiniame palikime yra vertinga ir kaip tą vertę nustatyti? Kokią menininko archyvo dalį saugoti, o ko vertėtų atsisakyti? Kaip formuoti menininkų kūrybos kolekciją? Kas užtikrina meno kūrinių išlikimą, ir kokie saugojimo būdai suteikia geriausias galimybes kūrybą viešinti ir skleisti visuomenėje? Vertinta pagrindinių šalies muziejų, bei užsienio privačių menininkų fondų veikla viešinant, aktualizuojant, analizuojant ir kontekstualiai pristatant parodose menininkų kūrybos palikimų visumą. Lietuvos muziejai vertinami pagal tai, kokiu būdu formuoja iš menininkų ar jų artimųjų perimtas kolekcijas, kokie privalumai ir trūkumai dirbant su menininkų kūrybos palikimais pastebimi jų veikloje. Analizuojami užsienio šalių privačių menininkų kūrybos fondų pavyzdžiai, jų veiklos organizavimo principai, tikslų įgyvendinimo būdai ir kt. Remiantis baigiamajame darbe atliktu tyrimu kuriamas fotomenininko R. Juškelio kūrybinio palikimo saugojimo ir sklaidos Lietuvoje bei užsienyje modelis. Remiantis Lietuvos bei užsienio praktika sukurtos R. Juškelio fondo veiklos gairės. Pirmiausiai ištyrinėti paveldėtą kūrybos archyvą, užmegzti bendradarbiavimo tinklus su menotyrininkais, muziejininkais ir fotomenininkais. Baigiamojo darbo eigoje išryškėjo preliminarūs fondo uždaviniai, misija ir veiklos vizija.
The text contains research how to save and resolve problems related to the Artist's estate. This research includes discussion of the relevant matter – all possible ways to save the estate left by the fine - art photographer Romas Juskelis. The aim of the research – to make a suitable plan and vision for saving and publishing private fundation of artist Romas Juskelis. For that reason, has been made analysis of the memorable Lithuanian institutions and examples and practice at this sphere from western Europe countries. With evaluation gathered from mentioned above resources has been made analysis in finding the best way to save overall artwork of artists. One of the aims as well is to find answers to the following questions: how to find the most potentialand subjective views of artist's estate, important factors of estate valuation, the risks of incorrect valuation and how to make correctly estate collection and keep safe for the future generations and to discuss the best ways of publishing artist's estate.In context of research has been made analysis of practical activities from regional museums and practice at this field from other countries. Museums of Lithuania have been evaluated by the way they handling duty of inherited art collections from families and relatives or from artists personally. Strengths and weaknesses when carrying out problems related to assessment to find out how well it works or will it work. Work contains analysis and researches from the other private artist's estate fundations abroad, evaluated principles of organising and ways of reaching targets. In accordance with this research, has been made modelof storageand ways of possible publishing in Lithuania and abroad the estate left by the fine-art photographer Romas Juskelis. Research proves that the choice of direction for storing and publishing has been made successfully. In the very beginning has been made acknowledgement and analysis in artwork of photography inherited from mentioned artist. The following step was communication with the curators, art critics, art historians, researchers and fine-art photographers. The fundation of R. Juskelis is on the right truck and ticking all targets made at the beginning of the project. After final conclusions of the fundation successiveness the main target and mission of the fundation will be made.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34508
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34508
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

84
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

76
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.