Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34458
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Aseh, Mildred;Kouega, Jean Paul
Title: Pidgin in creative works in English in Cameroon
Other Title: Pidžino – maišytos anglų kalbos – vartojimas anglų kalba parašytuose kūriniuose Kamerūne
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 10, p. 98-120
Date: 2017
Keywords: Cameroon Pidgin English;Creative works;Code switching;Attitude;Language choice;Kamerūno pidžinas – maišyta anglų kalba;Kūrybiniai darbai;Kodų kaita;Požiūris;Kalbos pasirinkimas
Abstract: This study, which deals with code-switching and language choice in multilingual contexts, describes the use of Pidgin in creative works in English in Cameroon, with the focus on the forms that this language takes in the works, the types of characters who are made to speak this language, and the functions that this language plays in these works. The data comprise three plays and two novels, all published between 2000 and 2006 by experienced writers who have a good command of English and yet make their characters speak in Pidgin. The analysis shows that Pidgin in the corpus takes the form of individual lexemes like salaka (libation, sacrifice) and relatively short utterances like This sun fit kill man (This sun is so hot that it can kill someone.). The characters who speak Pidgin in these literary works are generally low-ranking and rural people, illiterates and other people who are hardly looked up to in the Cameroonian society. Finally, Pidgin helps writers to realise some stylistic effects such as variations on the scale of formality, with English being used when addressing a superior person and Pidgin when addressing an inferior person. Most importantly, creative writers reproduce in their works what is observed in the Cameroonian society and this can be regarded as a formal way of enhancing their readers’ plurilingual competence.
Šiame darbe, kuriame tiriama kodų kaita ir kalbos pasirinkimas daugiakalbiuose kontekstuose, aprašoma maišyta vietinė ir anglų kalba – pidžinas –angliškuose kūriniuose Kamerūne, ypatingą dėmesį skiriant šios kalbos formoms, randamoms kūriniuose, ir veikėjų tipams, kurie kalba tokia kalba, bei jos funkcijoms kūriniuose. Tyrimo objektas – dvi pjesės ir trys romanai, išleisti patyrusių, puikiai anglų kalbą mokančių rašytojų, tačiau savo veikėjus verčiančių kalbėti pidžinu. Tyrimas rodo, kad pidžino atvejus šioje duomenų bazeje sudaro pavienės leksemos, pavyzdžiui, salaka (aukojami gėrimai, auka), arba sąlyginai trumpos frazės, kaip This sun fit kill man (Saulė tokia kaitri, kad gali ką nors pražudyti.). Veikėjai, kalbantys maišyta kalba, paprastai vaizduojami kaip žemos klasės kaimo žmonės, neraštingi asmenys ir tokie, į kuriuos kamerūniečiai paprastai nesilygiuoja. Be to, pidžinas rašytojams padeda atskleisti kai kuriuos stiliaus bruožus, pavyzdžiui, formalumo lygio pokyčius, kai anglų kalba vartojama kreipiantis į viršesnį asmenį, o pidžinu – kalbant su menkesniais už save. Svarbiausia, kad savo darbuose rašytojai atspindi Kamerūno visuomenę, taip galbūt formaliai stiprindami savo skaitytojų daugiakalbystės kompetenciją.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34458
http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0005
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34458
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

132
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons