Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34414
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Altman, Ilya
Title: The issuance of visas to war refugees by Chiune Sugihara as reflected in the documents of Russian archives
Other Title: Rusijos archyvų dokumentai apie Chiune’ės Sugiharos išduotas vizas karo pabėgėliams
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 231-237
Date: 2017
Keywords: Chiune Sugihara;Refugees;Transit through USSR;Number of issued visas;Intourist;NKVD;Politburo;Josif Stalin;Vladimir Dekanozov Chiune Sugihara;Pabėgėliai;Tranzitas per SSRS;Išduotų vizų skaičius;NKVD;Politbiuras;Josifas Stalinasl;Vladimiras Dekanozovas
Abstract: The article analyses activities of the Japanese Vice-Consul Chiune Sugihara, mainly focusing on his Kaunas period 1939–1940, when in the summer of 1940 he issued Japanese transit visas. Research is based on Russian archival sources: starting from Sugihara’s rejection as a translator in the Embassy of Japan in Moscow, later presenting USSR’s position regarding the transition through its territory via Trans-Siberian railroad. The article explains how decision on the Soviet side was made and what reasons forced Soviets to take such a decision. The role of Intourist, the official state travel agency of the USSR, and the agency’s sources are analysed, which provide several different interpretations of the transit, for example, it is stated in the agency’s documents that less children travelled with Sugihara’s visas than it is usually indicated in historiography. Finally, the issues related to forgeries of Sugihara’s visas and the number of people rescued by the Japanese Vice-Consul in Lithuania are discussed.
Straipsnyje analizuojama Japonijos vicekonsulo Chiune’ės Sugiharos veikla. Labiausiai dėmesys kreipiamas į jo darbo Kaune 1939–1940 m. periodą, kai 1940 m. vasarą jis išdavė daug Japonijos tranzitinių vizų. Tyrimas grindžiamas Rusijos archyvų šaltiniais: pradedama nuo to, kodėl Sugihara nebuvo sovietų pusės patvirtintas kaip vertėjas Japonijos ambasadoje Maskvoje, taip pat pristatoma SSRS pozicija dėl galimybės 1940 m. kirsti šalies teritoriją Transsibiro geležinkeliu. Straipsnyje pateikiama šio sprendimo analizė ir pagrindiniai faktoriai, lėmę tokį SSRS vadovų apsisprendimą. Tyrime remiamasi ir valstybinės kelionių agentūros Inturist dokumentais, kurių duomenys leidžia teigti, jog su Sugiharos vizomis keliavo mažiau vaikų nei dažniausiai tvirtinama istoriografijoje. Taip pat analizuojamas padirbtų Sugiharos vizų klausimas ir bendras Japonijos diplomato išgelbėtų asmenų skaičius.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34414
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.67.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34414
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 67

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

530
checked on May 31, 2020

Download(s)

364
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.