Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34405
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jarašiūnaitė, Gabija;Perminas, Aidas;Gustainienė, Loreta;Pečiulienė, Ieva
Title: Subjektyviai suvokto streso kitimas taikant progresuojančios raumenų bei biogįžtamojo ryšio relaksacijas studentų grupėje
Other Title: Changes of subjectively percieved stress during progressive muscle and biofeedback relaxation sessions in a group of students
Is part of: Sveikatos mokslai: visuomenės sveikata, medicina, slauga, 2014, T. 24, Nr. 4, p. 22-33
Date: 2014
Keywords: Subjektyviai suvokto streso pokyčiai;Subjectively perceived stress changes;Distreso tolerancija;Biogrįžtamojo ryšio relaksacija;Progresuojanti raumenų relaksacija;Studentai;Distress tolerance;Biofeedback relaxation;Progressive muscle relaxation;Students
Abstract: Tyrimo tikslas: įvertinti progresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) efektyvumą mažinant subjektyviai suvokto streso rodiklius bei didinant distreso toleranciją. Metodai. Tyrime sutiko dalyvauti 111 respondentų, o visuose 6 susitikimuose dalyvavo 90 respondentų. Tiriamiesiems buvo vedamos 4 progresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) arba biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) užsiėmimai. Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos buvo atliekamos naudojantis aparatu NcXus - 10, pagamintu Mind Media (Nyderlandai). Tiriamieji buvo suskirstyti į 3 grupes: biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (n = 31). progresuojančios raumenų relaksacijos (n = 30) ir lyginamąją (n = 29). Rezultatai, išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimuose, subjektyviai suvokto streso rodikliai statistiškai patikimai sumažėjo lyginant pirmą matavimą su antru, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp subjektyviai suvokto streso pokyčių taikant progresuojančią raumenų relaksaciją ir biogrįžtamojo ryšio relaksaciją nebuvo nustatyta. Asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimuose ir lyginamojoje grupėje, distreso tolerancijos rodikliai statistiškai patikimai padidėjo, tačiau lyginant rezultatus atsižvelgiant į grupės tipą. statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta. Po kiekvieno relaksacijos užsiėmimo, taikant progresuojančią raumenų bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijas raumenų relaksaciją, statistiškai patikimai sumažėjo subjektyviai vertintos įtampos rodikliai, tačiau progresuojančios raumenų relaksacijos grupėje vyko didesni atsipalaidavimo pokyčiai.
The objective of this research was to evaluate the effectiveness of progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation in reducing subjectively perceived stress and increasing distress tolerance. Methods. 111 respondents agreed to participate in the study and 90 respondents participated in all 6 sessions. Respondents participated in 4 relaxation sessions of two types: either progressive muscle relaxation (PRR) or biofeedback relaxation (BRR). Biofeedback relaxation was performed using biofeedback apparatus NeXus-IO. produced by Mind Media (The Netherlands). The subjects were divided into three groups: biofeedback relaxation group (N- .11). progressive muscle relaxation group (N- 30), and comparison group ( N - 29). Results, conclusions. The results of the research showed that subjectively perceived stress parameters from the first to the second session statistically significantly decreased in both progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation sessions. However, progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation did not differ in inducing statistically significant changes in subjectively perceived stress. Respondents" distress tolerance parameters statistically significantly increased from the first to the second measurement in the sessions of progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation and comparison group. However, no statistically significant differences between distress tolerance changes were found with regard to the type of group. At the end of each session subjectively perceived tension in muscles statistically significantly decreased in both progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation groups, however, greater relaxation changes were in progressive muscle relaxation group.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34405
http://dx.doi.org/10.5200/sm-hs.2014.064
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34405
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 19, 2019

Download(s)

14
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.