Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34365
Type of publication: Straipsnis / Article
Field of Science: Phenomenology
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Meno tiesa ir estetinė tikrovė Vosyliaus Sezemano estetikoje
Other Title: The truth of art and aesthetic reality in Vasily Sesemann’s aesthetic
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, T. 16, Nr. 4, p. 70-79
Date: 2014
Keywords: Fenomenologija;Estetika;Estetinė realybė;Meno tiesa;Aesthetics;Aesthetic reality;Truth of art
Abstract: Straipsnyje analizuojama Vosyliaus Sezemano meninės tiesos ir estetinės tikrovės samprata. Straipsnyje teigiama, kad Sezemanas skiria formalią ir materialią meno tiesą, kad atskleistų meninių reiškinių savitumą. Estetinę tikrovę Sezemanas apibūdina pasitelkdamas neutralizacijos ir derealizacijos terminus. Šie terminai estetinei tikrovei apibūdinti taip pat vartojami Husserlio, Hartmanno ir Ortegos y Gasset filosofijoje. Straipsnyje Sezemano meninės kūrybos samprata lyginama su Merleau-Ponty institucijos samprata ir pažymima, kad meno kūrinys turi būti suprastas ne kaip užbaigtas daiktas, bet kaip toks kūrybinis veiksmas, kuris implikuoja pakartojimo galimybę.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34365
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.026
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34365
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

20
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

20
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.