Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34362
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kazlauskienė, Asta;Pukevičiūtė, Agnė
Title: Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė
Other Title: Cluster analysis of typological groups of language rhythm
Is part of: Acta linguistica Lithuanica, 2013, t. 69, p. 168-184
Date: 2013
Keywords: Ritmas;Kirtinio ritmo kalbos;Skiemeninio ritmo kalbos;Akustiniai kalbos ritmo koreliatai;Klasterinė analizė;Lietuvių, latvių, švedų, islandų, kinų kalbos;Rhythm;Stress-timed languages;Syllable-timed languages;Acoustic correlates of rhythm;Cluster analysis;Lithuanian; Latvian; Swedish; Icelandic; Chinese
Abstract: Šiuo straipsniu siekiama atsakyti į du klausimus: 1) ar klasterinė analizė paranki ieškant ritmo tipologinių panašumų ir ja remiantis galima klasifikuoti iki šiol neanalizuotas kalbas ir 2) į kurį klasterį - skiemeninio ar kirtinio ritmo kalbų - patenka lietuvių ir latvių kalbos. Tyrimui penki gimtakalbiai (latvis, lietuvė, švedas, islande ir kinė) išvertė ir įrašė tą patį apie 1 min. trukmės tekstą. Programa PRAAT įrašai buvo anotuoti, naudojant Paolo Mairano sukurtą programą Correlatore (2.1 versija) buvo apskaičiuoti akustiniai ritmo koreliatai. Klasterinei analizei naudoti ir šios programos autoriaus Mairano (2011) gauti kitų kalbų ritmo tyrimo rezultatai. Duomenys suvesti į SPSS programą ir atlikta jų klasterinė analizė. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad hierarchinė ir dviejų žingsnių klasterinė analizė vienareikšmiškų atsakymų nepateikia. Hierarchinė analizė gana paranki klasterizuojant mažiau statistiškai apdorotus kintamuosius (AV, AC, %V, iš dalies ir varcoAV, varcoAC). Dviejų žingsnių analizę klasifikuojant kalbas pagal ritmą reikėtų taikyti labai atsargiai, nes jos rezultatai prieštaringi. Lietuvių ir latvių kalbos pagal visus analizuotus kintamuosius patenka j tą patį klasterį kartu su daugeliu kirtinio ritmo kalbų. Todėl galima būtų daryti atsargią išvadą, kad abiejų gyvųjų baltų kalbų ritmas panašus ir jį lemia kirtis. Tai kirtinio ritmo kalbos.
This article aims to answer two questions: 1) whether the cluster analysis is handy for finding typological rhythm similarities and on the basis of it so far unanalysed languages can be classified 2) which cluster - stress-timed or syllable-timed languages - Lithuanian and Latvian languages fall into. For this study five native speakers (Latvian, Lithuanian, Swedish, Icelandic and Chinese) translated and recorded the same text. Text duration was about 1 minute. Records were annotated with the program PRAAT and acoustic correlates of rhythm were calculated using program Correlatore developed by Paolo Mairano (2.1 version). Results of other languages estimated by the author of the program Mairano (2011) was used for cluster analysis. The data was entered to the SPSS program and a cluster analysis was performed. The results show that the hierarchical and two-step cluster analysis does not provide unambiguous results. Hierarchical analysis is pretty handy to cluster less statistically processed variables (AV, AC, %V, partly varcoAV, varcoAC). Two-step analysis should be used with caution because of its controversial results. Lithuanian and Latvian languages from all the variables fall into the same cluster together with a number of stress-timed languages. Therefore, it can be carefully concluded that rhythm of the two Baltic languages is similar and caused by stress. They are stress-timed languages.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34362
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34362
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 24, 2019

Download(s)

12
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.