Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34356
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pilelienė, Lina;Grigaliūnaitė, Viktorija
Title: Interaction between satisfaction and loyalty of Lithuanian rural tourists: a moderating effect of perceived value
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2014, T. 36, nr. 4, p. 927-936
Date: 2014
Keywords: Lithuanian tourism;Perceived value;Rural tourism;Tourist satisfaction;Tourist loyalty
Abstract: Straipsnyje analizuojama suvokiamos vertės įtaka Lietuvos kaimo turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Mokslinėje literatūroje yra plačiai analizuojamas turistų pasitenkinimo teigiamas poveikis turistų lojalumui. Nepaisant to, ši sąveika vis dar laikoma sudėtingu reiškiniu, vertinant galimas papildomų kintamųjų įtakas turistų pasitenkinimo ir lojalumo ryšiui. Turistų suvokiama vertė gali būti laikoma vienu tokių kintamųjų, taigi svarbu nustatyti sąveiką tarp suvokiamos vertės, turistų pasitenkinimo ir lojalumo. Straipsnio tikslas – nustatyti suvokiamos vertės įtaką Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Siekiant nusibrėžto tikslo, atlikta kiekybinio tyrimo rezultatų analizė, pasitelkiant struktūrinį lygčių modeliavimą. Tyrimo rezultate nustatoma sąsaja tarp Lietuvos kaimo turistų pasitenkinimo ir lojalumo bei turistų suvokiamos vertės įtaka šiai sąsajai. Nustatyta, kad, didėjant turistų suvokiamai vertei, mažėja jų pasitenkinimo įtaka lojalumui. Didinant turistų suvokiamą vertę, galima kompensuoti veiksnių, darančių įtaką pasitenkinimui, trūkumus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34356
http://dx.doi.org/10.15544/mts.2014.087
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34356
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2019

Download(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.