Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34336
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pilelienė, Lina;Grigaliūnaitė, Viktorija
Title: Interaction between satisfaction and loyalty of Lithuanian tourists : a moderating effect of natural features
Other Title: Sąveika tarp Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo : gamtinės aplinkos įtaka
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 2014, vol. 36, no. 2, p. 288-296
Date: 2014
Keywords: Lithuanian tourism;Natural features;Tourist satisfaction;Tourist loyalty;Gamtinė aplinka;Lietuvos turizmas;Turistų lojalumas;Turistų pasitenkinimas
Abstract: The moderating effect of natural features on the effect of Lithuanian tourist satisfaction to loyalty is being analyzed in the article. Experience of foreign countries and scientific researches justify the positive effect of tourist satisfaction to loyalty. Nevertheless, this effect is considered as complex due to the possibility of the endogenous or exogenous latent variables’ moderating effect. Natural features of the country may be regarded as such variable. Taking into account that there is a lack of scientific researches about the moderating effect of natural features in the case of Lithuania, it is worth analyzing the interaction effect between tourist satisfaction and loyalty. The aim of the article is to determine the interaction effect between Lithuanian tourist satisfaction and loyalty regarding natural features as a moderator variable. While achieving the aim of the article, the analysis of scientific literature is provided. Furthermore, quantitative research and the analysis of the research results using structural equation modelling are applied. As a research results, the interaction effect of Lithuanian tourist satisfaction to loyalty is determined and the moderating effect of natural features is assessed.
Straipsnyje analizuojama gamtinės aplinkos įtaka Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Užsienio šalių patirtis ir atliekami tyrimai pagrindžia turistų pasitenkinimo teigiamą poveikį turistų lojalumui. Nepaisant to, ši sąveika vis dar laikoma sudėtingu reiškiniu, vertinant galimas papildomų egzogeninių arba endogeninių kintamųjų įtakas turistų pasitenkinimo ir lojalumo ryšiui. Gamtinė aplinka svarstoma kaip vienas tokių kintamųjų, dėl to naudinga nustatyti sąveiką tarp gamtinės aplinkos, turistų pasitenkinimo bei lojalumo. Lietuvos turistų atžvilgiu nėra mokslinių tyrimų, orientuotų būtent į šios sąveikos analizę. Straipsnio tikslas – nustatyti gamtinės aplinkos įtaką Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Siekiant straipsnio tikslo, analizuojama mokslinė literatūra, atliktas kiekybinis tyrimas ir tyrimo rezultatų analizė pasitelkiant struktūrinį lygčių modeliavimą. Tyrimo rezultate nustatoma sąsaja tarp Lietuvos turistų pasitenkinimo bei lojalumo ir gamtinės aplinkos įtaka šiai sąsajai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34336
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34336
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2019

Download(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.