Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34212
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Misztal, Henryk
Title: Limiti della venerazione privata dei morti servi di Dio
Other Title: Mirusių Dievo tarnų privataus gerbimo ribos
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2005, nr. 16(44), p. 7-16
Date: 2005
Keywords: Culto pubblico;Venerazione popolare;Giovanni Paolo II;Viešasis kultas;Liaudies pamaldumas;Jonas Paulius II
Abstract: I fedeli hanno voluto di proclamare santo il Papa Giovanni Paolo II subito dopo la morte. Dal punto di vista di diritto canonco il culto pubblico dei servi di Dio chi non sono beatificati o canonizzati è proibito nella Chiesa. Invece non sono proibiti alcune forme della venerazione privata. L’autore del articolo dimostra quali sono i limiti e le frontiere della popolare devozione alle persone morte in l'opinione della santità (durante i funerali, sulla tomba, l’invocazione del servo di Dio, nelle publicazioni e altre forme della devozione privata).
Tikintieji išreiškė norą, kad popiežius Jonas Paulius II tuojau po mirties būtų paskelbtas šventuoju. Kanonų teisės požiūriu viešasis Dievo tarnų, kurie dar nėra beatifikuoti ar kanonizuoti, kultas Bažnyčios yra draudžiamas. Tačiau nedraudžiamos kitos privataus gerbimo formos. Straipsnio autorius aiškina iki kokios ribos leistinas liaudies pamaldumas mirusiam asmeniui, kuris laikomas šventu (per laidotuves, prie kapo, šaukiantis Dievo tarno maldose, skelbiant publikacijas apie jį ir kitomis privataus pamaldumo formomis).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34212
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34212
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 16(44)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

86
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.