Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChmielewski, Marek
dc.date.accessioned2017-03-29T05:53:11Z
dc.date.available2017-03-29T05:53:11Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34200
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34200-
dc.description.abstractAccording to John Paul II, contemporary Europe suffers from horizontalism and needs opening to Transcendence. Horizontalism as anthropological and existential reductionism is mainly manifested in the loss of hope and in the lack of recognition for the transcendental character of human nature as the personalizing factor. Meanwhile, spirituality as anthropological fact finds its full expression in Christianity. Christian spirituality as the one, which is based on personalism, and is both christocentric and deeply human, is able to restore the balance of outlook in European society by making it sensitive to personal transcendence.hiddenness (in kenotic form) is a necessary condition at least for the development of the human being as a free and moral person.en_US
dc.description.abstractAnot Jono Pauliaus II, šiuolaikinė Europa kenčia nuo horizontalizmo ir turi atsiverti Trancendencijai. Horizon-talizmas kaip antropologinis ir egzistencinis redukcionizmas labiausiai reiškiasi vilties praradimu ir žmogaus prigimties transcendentinio pobūdžio, kaip personalizmo faktoriaus, pripažinimo stoka. Straipsnyje svarstoma, ar dvasingumas gali išgydyti horizontalizmu sergančią Europos visuomenę ir koks dvasingumas gali tai padaryti. Dvasingumas kaip antropologinis faktas visiškai išsiskleidžia krikščionybėje. Krikščioniškasis dvasingumas yra pagrįstas personalizmu ir yra kristologiškas, sykiu iš pašaknių žmogiškas, todėl pajėgus atkurti Europos visuomenės požiūrio pusiausvyrą sujautrindamas jos žvilgsnį į asmeninę transcendenciją. Europos visuomenė turi susigrąžinti religinį matmenį, sugrįžti prie savo krikščioniškųjų šaknų, kad būtų pajėgi išsaugoti humanizmą ir savo kultūrą.lt_LT
dc.language.isoplen_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 17(45), p. 19-26lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectSpiritualityen_US
dc.subjectChristianityen_US
dc.subjectDvasingumaslt_LT
dc.subjectKrikščionybėlt_LT
dc.titleDuchowość a horyzontalizm społeczeństwa Europejskiegopl_PL
dc.title.alternativeDvasingumas ir šiuolaikinės Europos visuomenės horizontalizmaslt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 17(45)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.