Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34186
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mažintas, Egidijus
Title: Lithuanian Conservatoire in the Boston, USA, and the contribution of its founder M. Petrauskas to the musical pedagogy of exodus
Other Title: Lietuvių konservatorija Bostone, JAV, ir jos įkūrėjo M. Petrausko indėlis į egzodo muzikos pedagogiką
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2005, nr. 16(44), p. 107-115
Date: 2005
Keywords: Suaugusiųjų mokymas;Pilietiškumas;Lietuviškos šeimos;Emigracija;Pedagogika;Meninis ir muzikinis ugdymas;Renginių socializacija;Teaching of adults;Family;Education abroad;Socialization of personality;Emigration;Process of artistic training
Abstract: Straipsnyje analizuojamos iki šiol menkai tetyrinėtos Miko Petrausko JAV įkurtos lietuviškos konservatorijos pedagoginės idėjos, gvildenami jo asmenybės sociokultūriniai parametrai, apibūdinami konservatorijos ugdymo ir socialinių bendruomeninių ryšių ypatumai bei jų dinamika ir poveikis Lietuvos muzikinės pedagogikos raidai egzodo sąlygomis. Miko Petrausko konservatorija JAV padėjo stiprinti lietuviško jaunimo kūrybines galias, išsaugoti ir kurti nacionalinę, tautinę tapatybę, brandinti mokinių pilietiškumą. Miko Petrausko įkurtos lietuvių konservatorijos tikslas – padėti individui ar grupei tautiečių padėti suvokti save daugiakultūrinėje aplinkoje.
The ideas of the conservatoire founded by Mikas Petrauskas in the USA have not been explored enough yet. The examination of the social-cultural parameters of the personality, the qualification of the peculiarities of both the conservatoire education and its social communal connections as well as their dynamics and influence on the development of the folk culture under the conditions of the exodus have not been satisfactory as well.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34186
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34186
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 16(44)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.