Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34098
Type of publication: Article in the peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e);Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra (N012);Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Andrušaitytė, Sandra
Title: Gyvenamosios vietos žalumos gausos ir fizinio aktyvumo poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų astmai
Other Title: The effect of residential surrounding greenness and physical activity on preschool children asthma
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2016, [nr. 22]
Extent: p. 44-47
Date: 2016
Keywords: Physical activity;City parks;Vaikų astma;Žalumos gausa;Miesto parkai;Fizinis aktyvumas;Chaildhood asthma;Surrounding greenness
Abstract: Pasaulyje didėja sergamumas astma ir kitomis alerginėmis ligomis. Vaikų alerginių ligų priežastys iki šiol nėra aiškios. Manoma, kad daugelio veiksnių sąveika, tarp jų ir elgsenos, aplinkos veiksnių ir genetinių veiksnių poveikis nėštumo metu ir kitais kritiniais vaiko gyvenimo periodais gali didinti vaikų alergijų riziką. Pastaruoju metu atkreipiamas mokslininkų dėmesys į gamtinės aplinkos poveikį sveikatai. Tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp gyvenamosios vietos žalumos gausos, vaikų fizinio aktyvumo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų astmos. Individualūs duomenys surinkti naudojant standartizuotą klausimyną. Žalumos gausos ekspozicija nustatyta pagal žalumos indeksą (NDVI) 100 m spinduliu aplink namus. Vaikų fizinis aktyvumas nustatytas pagal vaikų praleidžiamą laiką parke. Daugiaveiksnė logistinė regresinė analizė naudota nustatyti ryšį tarp žalumos gausos, fizinio aktyvumo ir vaikų astmos. Atliktos stratifikuotos analizės duomenimis ir kontroliuojant ryšį iškreipiančių veiksnių įtaką, nustatyta, kad esant mažai žalumos ekspozicijai 100 m spinduliu aplink gyvenamąją vietą ir vaikui praleidžiant daugiau nei 5 val per savaitę žaliosiose erdvėse statistiškai reikšmingai sumažėja astmos rizika 50 % ( 95 % PI 0,26‒0,94), lyginant su vaikais, praleidžiančiais mažiau laiko parke (≤5 val/per savaitę)
The world is increasing the incidence of asthma and other allergic diseases. Children allergic causes of disease are unclear. It is believed that the interaction of many factors, including behavioural, environmental factors and genetic factors on pregnant women and others at critical periods of a child's life can increase children's risk of allergies. During the last decade, more attention has been devoted to the impact of the living environment on allergies and asthma seeking to elucidate the role of urban green spaces in children’s chronic diseases. The aim was to evaluate the association between residential greenness exposure, children’s physical activity and asthma among preschool children. Individual data were collected using a standardized questionnaire. Average of NDVI were calculated as estimations of level greenness within immediately accessible neighbourhood 100 meters of every home where various kind of pollen may be expected. Children's physical activity of the children was evaluated by time spent in the park. A multivariate logistic regression analysis was used to determine the relationship between the surrounding greenness, physical activity and childhood asthma. Performed stratified analysis and control of the relationship distorting influence of factors, it found that lower surrounding greenness (NDVI-100 m below the median) and more that 5 hours per week spent in green spaces statistically significantly by 50% reduced the risk of asthma (95% CI 0.26-0.94) compared with that children who spent less time (less 5 hours per week) in green spaces. Physical activity have health benefits and can significantly reduce the risk of childhood asthma in areas with lower exposure of greenness
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/34098
http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/44-47_Andrusaityte_II_sekc_55.pdf
http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/44-47_Andrusaityte_II_sekc_55.pdf
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

84
checked on May 19, 2019

Download(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.