Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34097
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Maltrovsky, Eva
Title: Religionsunterricht in Österreich im Kontext der Lebenswelt der Jugendlichen
Other Title: Religinis ugdymas Austrijos jaunimo gyvenimo kontekste
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 17(45), p. 39-45
Date: 2006
Keywords: Tikybos mokymas;Religijų įvairovė;Religinis tapatumas;Jaunoji karta;Dialoginis požiūris;Estetinis ugdymas;Religious education;Religious diversity;Religious identity;Young generation;Dialogical attitude;Aesthetic approach
Abstract: Austrijoje jaunimo gyvenimą labai veikia mobilieji telefonai, kompiuteriai ir kitos komunikacijos priemonės. Jos turi įtakos ne vien laisvalaikiui, bet ir mokymuisi: netgi per pamokas neretai naudojamasi internetu. Tad mokiniai nuolat gauna gausybę informacijos bei įvairiausių paskatų. Jie yra tapę tinklalapių vaikais. Kol kas tai tik pirmoji tokių vaikų ir jaunuolių karta, taip pat tai yra globalizuota karta. Nyksta skirtumai ne tik tarp miesto ir kaimo, bet ir maišosi kalbos, kultūros bei religijos. Smarkiai padidėjo vartojimo bei pirkimo tendencijos, su prekėmis drauge „perkama“ ir nuotaika, kuriamas asmens įvaizdis. Jaunimui susidaro įspūdis, kad pasaulėžiūras ir tikėjimą irgi galima išsirinkti rinkoje. Tai skatina religinį sinkretizmą. Kita vertus, išlieka stiprus dvasingumo poreikis ir vis primygtinesnė tampa būtinybė atrasti orientyrus, padedančius susivokti idėjų ir pažiūrų gausybėje. Religinis ugdymas turi atliepti šią situaciją. Svarbu padėti jauniems žmonėms suprasti, jog tikėjimas jiems reikalingas, jog jis geriausiai gali padėti jiems atrasti savo tapatybę bei integralumą. Tačiau atmintina, jog šiandienis jaunimas nelabai pasitiki tradicinėmis Bažnyčiomis, nemėgsta, kai jiems siūlomos normos bei taisyklės, atmeta gatavas tiesas, reikalavimus prisitaikyti prie papročių. Todėl religinis ugdymas šiais laikais privalo ypač akcentuoti dialogą. Krikščioniškasis tikėjimas ypač tinka tokiam ugdymo būdui – bendrauti ir bendradarbiauti, diskutuoti su kitomis religijomis bei kitokiais požiūriais, kad labiau atsiskleistų krikščioniškumo esmė. Svarbu skatinti mokinių savarankiškumą, gretinant krikščioniškąjį tikėjimą su kitais, mokant įžvelgti jo pranašumus ir kartu gebėti suprasti bei priimti kitų pažiūrų žmones. Turime atrasti, kaip mokinius paskatinti kūrybiškai dirbti, ir sukurti sąlygas jiems įgyti religinės patirties. Toks būdas yra religinio ir estetinio ugdymo derinimas, siekiant proto ir jausmų simbiozės. Ugdant šiuo būdu galima kalbėti apie tris aspektus. Pirmasis yra aisthesis, paremtas suvokimu bei išgyvenimu. Mokiniai skatinami būti atidūs, įsižiūrėti, įsiklausyti, būti jautrūs. Todėl svarbu, kad pamokoje būtų neskubama, derėtų pasiūlyti įsižiūrėti į meno kūrinius, atsižvelgti į savo išgyvenimus, kitų žmonių jausmus, požiūrius, potyrius, tarpreliginio dialogo patirtis. Antrasis yra poiesis – kūrybinė pakopa. Mokiniai bei kūrybinė veikla. Kūrybos dėka ugdomi gebėjimai pažvelgti į savo gyvenimą bei įsitikinimus iš ateities perspektyvos bei kitokiu atstumu. Trečiasis yra katharsis, kai ugdomas gebėjimas kritiškai mąstant susidaryti savo nuomonę ir ją išreikšti, perteikti. Siekiant šio tikslo mokiniai skatinami peržiūrėti komunikavimo priemonių pateikiamą medžiagą ir ją įvertinti. Taip ugdomas atvirumas, imlumas ir lankstumas, noras ir gebėjimas apmąstyti žmogaus egzistenciją ir orientuotis gyvenime.
Te article discusses the recent changes in the world of young people that are determined by the growing influence of the media and the new technologies. Religious education ofen proves to be ineffective in this context, although their thirst for spirituality remains great and might be growing. Religious educators, therefore, have to find new ways of touching the young people and their needs for dialogue, for creativity, for active participation and communication in the multicultural society of today. Te article presents a few suggestions about how to combine reason and emotions in religious education.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34097
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34097
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 17(45)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.