SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 61(89)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Publication
  Mistinės patirties verbalizavimo problema pagal Agnę Budriūnaitę arba ką apima visa apimanti patirtis
  [The problem of verbalization of mystical experience according to Agnė Budriūnaitė or what does all-embracing experience embrace?]
  research article
  Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 61(89), p. 9-22
  The article discusses the problem of verbalization of mystical experience according to Agnė Budriūnaitė’s work. Despite the fact that the phenomenon of mystical experience is non-linguistic, it remains related to the language, because experiences are interpreted inevitably. Finally, the article highlights the conception of Oneness as “non-religious non-experience”, which can be described as a universal and unique “experience” at the same time, because “the experience” of Oneness is inevitably interpreted in the particular religious and cultural contexts.
    102  128
 • Publication
  Vaizdo ontologiniai būviai. ikona kaip tikrovės steigimas
  [Ontological states of image. Icon as a creation of reality]
  research article
  Paulikaitė, Milda
  ;
  Prakapaitė, Rūta
  Soter : religijos mokslo žurnalas, 2017, nr. 61(89), p. 23-40
  Straipsnyje kalbama apie prezentaciją, reprezentaciją ir simuliaciją kaip vaizdo ontologinius būvius. Šiems būviams įvardyti ir apibūdinti pasitelkiami Christopho Wulfo, Jeano Luco Mariono, Jeano Baudrillardo tekstai. Aptariamas vaizdo ir tikrovės krizės ryšys. Ypatingas dėmesys skiriamas ikonos kaip prezentuojančio vaizdo atvejui, gilinamasi į jos ontologiškumą. Keliami klausimai apie vaizdo galią steigti, atkurti ir neigti tikrovę, taip pat analizuojamas ontologinis vaizdo fenomenologijos potencialas.
    110  66
 • Publication
  Kunigas Justinas Staugaitis – visuomeninių organizacijų kūrėjas XX a. pradžioje
  [Reverend Justinas Staugaitis. Founder of societies at the beginning of the 20th century]
  research article
  Katilius, Algimantas
  2017
  Šiame straipsnyje nagrinėjama kun. Justino Staugaičio visuomeninė veikla XX a. pradžioje. Į visuomeninį gyvenimą kun. J. Staugaitis gausiausiai įsijungė 1905–1906 m., gyvendamas Marijampolėje ir ten kurdamas draugijas. Pirmiausia kunigas įkūrė vaikų darželį ir Šv. Kazimiero draugiją, skirtą jam išlaikyti. Tačiau daugiausia kunigas nusipelnė švietimui, kultūrai ir labdarai įsteigdamas „Žiburio“ draugiją.
    96  39
 • Publication
  Lietuvos kaimo šeimos tyrinėtojos Angelės Vyšniauskaitės asmenybė ir veikla
  [The personality and activity of Angelė Vyšniauskaitė, the researcher of the Lithuanian rural family]
  research article
  Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 61(89), p. 51-63
  The article analyses the personality and public activity of ethnologist Angelė Vyšniauskaitė (1919–2006), the prominent researcher of Lithuanian rural family. Based on biographic method of a person’s life, this article focuses on the influence of A. Vyšniauskaitė’s personality and the social environment on professor’s public activity.
    98  111
 • Publication
  Prigimtinės ir pozityvistinės teisės doktrinų sąveikos problematiškumas
  [Natural and positivist legal doctrines’ interaction problem]
  research article
  Verbickas, Mindaugas
  Soter : religijos mokslo žurnalas, 2017, nr. 61(89), p. 65-77
  Technologiniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje sudaro prielaidas diskusijoms, ar laikytis klasikinių prigimtinės teisės principų, ar kurti naujas, utilitariniais argumentais grindžiamas, žmogaus teises. Dominuojanti pozityvistinė teisė ir jos diskurso reikšminė atskirtis nuo faktų palieka neatsakytus klausimus dėl pačios teisės tikslų ir paskirties. Šie atsakymai randami prigimtinėje teisėje. Darbe nagrinėjama klasikinė prigimtinės teisės samprata, jos formavimasis ir pozityvistinės teisės atsiradimą įgalinusios prielaidos bei šių dviejų teisės doktrinų jungimo galimybės.
    340  621