Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34060
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Nowosad, Slawomir
Title: Katalikų universitetai ir šiuolaikinė kultūra
Other Title: Catholic universities and the contemporary culture
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 20(48), p. 153-162
Date: 2006
Keywords: Catholic university;Catholic identity;European culture;Katalikų universitetas;Katalikiškoji tapatybė;Europos kultūra
Abstract: Straipsnyje analizuojamas katalikų universitetų vaidmuo dabartinėje kultūrinėje situacijoje, ypač Europoje. Autorius remiasi popiežiaus Jono Pauliaus II mokymu, ypač 1990 m. paskelbta konstitucija Ex corde Ecclesiae. Straipsnyje pirmiausia apžvelgiami svarbūs katalikiškojo universiteto tapatybės aspektai, taip pat jo misija. Toliau gvildenami reikšmingi šiuolaikinės Europos kultūros matmenys. Baigdamas straipsnį autorius pabrėžia nuolatinius katalikų universiteto tikslus tarnaujant Bažnyčiai ir visai žmonijai.
The paper aims at analyzing the role of Catholic universities in the present cultural situation, particularly in Europe, in which the author refers to the teaching of Pope John Paul II, especially his Constitution Ex corde Ecclesiae of 1990. First the important aspects of the identity of a Catholic university are presented as well of its mission. Then some significant dimensions of the contemporary European culture are pointed out. Finally the author stresses the permanent tasks of Catholic universities in their service to the Church and to all mankind.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34060
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34060
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 20(48)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.