Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34057
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Oželis, Remigijus
Title: Dievo Sandoros su Nojumi išganymo teologija
Other Title: Salvation theology of God’s covenant with Noah
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 18(46), p. 41-55
Date: 2006
Keywords: Nojus;Sandora;Išganymas;Tvanas;Noah;Covenant;Salvation;Flood
Abstract: Dievas kviečia žmogų kurti gyvenimą drauge su Juo. Tačiau žmogus vis bando gyvenimo pilnatvės ieškoti vienas, klaidžioja ir taip atitolsta, nuklysta nuo Dievo. Bet Dievas jau po pirmojo žmogaus nuopuolio pats eina ieškoti žmogaus, kviesti vėl gyventi su Juo, siūlyti išgelbėjimą. Viešpats nuolatos ieško, kviečia neatšaukiamai apsispręsti gyventi su Juo. Pirminė iniciatyva priklauso Jam, Viešpačiui, kuris nesavanaudiška meile kviečia dalyvauti Jo džiaugsme. Tad žvelgdami į Šventąjį Raštą matome ilgą, turiningą ir besitęsiančią laike bei erdvėje išganymo ir Dievo gailestingumo istoriją. Turime tą istoriją aptarti, kad geriau išryškėtų Kristaus apreikštas išgelbėjimas. Darbais ir žodžiais vykdydamas išganymą, Kristus kalbėjo žmonėms, kurie ne tik žinojo, kas yra Dievo gailestingumas ir išganymas, bet ir, kaip Senojo Testamento Dievo tauta, sėmėsi iš savo daugiaamžės istorijos ypatingos Dievo teikiamo išgelbėjimo patirties. Išganymas Senajame Testamente ypač glaudžiai susijęs su Dievo ir žmogaus sutartimi – sandora. Pats žodis „sandora“ geriausiai nusako Viešpaties teikiamą išgelbėjimą žmogui. Terminą „sandora“ Senajame Testamente pirmą kartą randame aprašant Dievo santykius su Nojumi. „Su tavimi sudarysiu sandorą“ (Pr 6, 18). „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis“ (Pr 9, 9). Dievo Sandora su Nojumi buvo ypač testamentinė: ji paruošė kelią kraujo aukai. „Nojus pastatė VIEŠPAČIUI aukurą ir, parinkęs iš visų švariųjų gyvulių ir visų švariųjų paukščių, paaukojo ant aukuro deginamąsias aukas“ (Pr 8, 20), tai Kristaus mirties prototipas, arba pirmavaizdis. Šios sandoros reikšmė atskleidžiama išgelbstint likutį (Pr 9, 9), iš kurio vieną dieną kils gelbėtojas (Pr 3, 15). Gamtos stichijos istorija yra pasakojimas su pamokymu ir Dievo gailestingumo išraiška. Todėl šio straipsnio tikslas – išgvildenti Dievo Sandoros su Nojumi išganymo aspektą. Keliama prielaida , kad būtent Dievo sandora su Nojumi yra visų kitų biblinių sandorų prototipas. Dėl šio pirmumo ir pasirinkta analizuoti šios sandoros išganymo teologija. Tyrimo objektas – Dievo sandora su Nojumi. Uždaviniai : 1) įvardyti Dievo ir žmonių sandoras Senajame Testamente kaip išganymo istorijos elementą, 2) aptarti Dievo sandoros su Nojumi preliudiją, 3) atskleisti Dievo sandoros su Nojumi išganymo teologiją bei šios sandoros reikšmę. Tyrimo metodai : mokslinės literatūros sisteminis tyrimas, lyginamoji analizė ir apibendrinimas.
Salvation in the Old Testament is closely related to the agreement between God and the man – covenant. God makes covenants with people in order to save his most perfect creation – man – from death and help him reach salvation. God makes covenants with people: Noah and his family, Abraham and his kin, Moses and the Israelites, David and his kingdom – to establish reconciliation, to offer help and promise reward for its acceptance. Tese covenants were important to the whole human race and they were the turning-point in the world history. Later God’s covenants with people share the features of the Covenant with Noah: • God initiated and dictated the covenant with Noah. • This covenant applied to Noah and all the future generations. • This is a universal covenant. • God’s covenant with Noah is unconditional. • This covenant was God’s promise never to punish the world with flood. • The rainbow is the sign of God’s covenant with Noah and the sign of God’s adherence. Thus, salvation history is the history of God’s love. God is the prime subject looking for the man. The Lord goes out seeking, offering salvation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34057
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34057
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 18(46)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.