Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33928
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Vaičiūnienė, Vilhelmina
Title: Students social skills of learning in groups at university education
Other Title: Studentų mokymosi grupėse socialiniai gebėjimai universitetinėse studijose
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007, nr. 23
Extent: p. 127-139
Date: 2007
Keywords: Socialinis konstruktyvizmas;Socialiniai gebėjimai;Bendradarbiavimas;Sprendimų priėmimas;Social constructivism;Social skills;Collaboration;Decision-making
Abstract: Globalizacija ir modernizacija kuria įvairialypį ir informaciniais tinklais tarpusavyje susietą pasaulį. Žmonės turi įvaldyti kintančias technologijas ir įsisavinti didelį prieinamos informacijos kiekį. Informacinis raštingumas yra suprantamas kaip integralus nepriklausomo mokymosi komponentas, nepriklausomas mokymasis atitinkamai yra integralus mokymosi visą gyvenimą komponentas. Katalikų Bažnyčia moko, kad taip pat svarbu, jog krikščionių bendruomenė, naudodama šiuolaikines komunikavimo priemones, ieškotų praktinių būdų iš virtualaus kibernetinės erdvės pasaulio pereiti į realų krikščioniškosios bendruomenės pasaulį. Šiame kontekste kompetencijos, kurių reikia žmonėms, siekiantiems savų tikslų, yra vis sudėtingesnės, todėl nebeužtenka siaurai apibrėžtų įgūdžių, bet reikia įgyti vis daugiau žinių ir gebėjimų. Socialiniai gebėjimai, pvz., mokėjimas išklausyti kito nuomonę, aiškiai išsakyti savąją, konstruktyviai spręsti natūraliai kylančius konfliktus, yra ugdomi mokantis grupėse. Jie tobulinami keliant grupės darbui socialinius tikslus – kaip sugebėti aiškiai, smulkiai papasakoti įvykius mažai bendrų interesų jungiamai grupelei; mokyti paaiškinti, kaip buvo atliekama užduotis arba sprendžiama kokia nors problema; aktyviai dalyvauti mažos grupelės diskusijoje ir reaguoti į kitų dalyvių nuomonę; mokytis drauge (grupėje) atlikti užduotis, išklausant, padrąsinant vienas kitą, skatinant sutarti tarpusavyje.[...]
The paper explores theoretical assumptions of social skills while learning in group with the view to constructivist learning theory. Fundamental basis of social constructivism is social interaction, stressing importance of social exchanges for cognitive growth and/or impact of cultural and historic context on learning. Assumptions of social constructivism reflect integration of information literacy to educational curriculum. Information literacy is transformation of information to perceived and meaningful knowledge. Social interaction is created in group learning, passing through group development stages, such as group formation, differentiation, integration, maturity and group finalizing
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33928/1/ISSN2335-8785_2007_N_23_51.PG_127-139.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33928
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 23(51)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.