Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33896
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Baužienė, Zita;Darbutaitė, Ona
Title: Šeimos vaidmuo judėjimo sutrikimų turinčių vaikų socialiniams gebėjimams
Other Title: The role of the family in developing social skills among children with movement disabilities
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 26 (2008)
Extent: p. 71-85
Date: 2008
Keywords: Socialiniai gebėjimai;Judėjimo sutrikimai;Savirealizacijos galimybė;Šeima;Social skills;Movement disabilities;Family;Self-realization
Abstract: Negalią turintis žmogus palankios aplinkos dėka siekia išmokti kritiškai mąstyti, gebėti atsakingai priimti sprendimus, būti tolerantiškas, mokantis bendrauti, pasitikintis savimi, reikšti jausmus ir emocijas, gebėti priimti kitokius žmones negu jis pats yra. Tik tokius gebėjimus įgijęs žmogus gali siekti asmeninių ir socialinių tikslų. Socialiniams gebėjimams ugdyti labai svarbus vaidmuo tenka šeimai. Empirinis tyrimas padėjo atskleisti, kad nepilnoje šeimoje ugdomi vaikai, turintys judėjimo sutrikimų, yra uždaresni, iš aplinkinių reikalauja daugiau dėmesio; dažniau pastebimos neigiamos jų emocijos. Jeigu vaikus, turinčius judėjimo sutrikimų, auklėja seneliai, tokie vaikai pasižymi nesavarankiškumu, sunkiau bendrauja su bendraamžiais, išryškėja neigiamos jų emocijos. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad per didelė tėvų ir senelių globa trukdo ugdyti vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, savarankiškumą, atsakingumą, pasitikėjimą savimi
A person with disabilities aims to learn critical thinking, to be able to accept decisions with responsibility, to be tolerant and able to communicate, to be self-confident, to express feelings and emotions, and to accept different behaviour of other people, in case this person is in favourable environment. The person can reach personal and social skills only having such abilities. Therefore, a very important role is played by the family in developing social skills. The empirical research helped to reveal the facts that children brought up in an incomplete family, who have movement disabilities, are closed and demand more attention, negative emotions are noticeable more often. If children are brought up by grandparents, then they are not self-independent, they have difficulties in communication and express negative emotions. The results of the research prove that the over attention of parents or grandparents negatively influence independency, responsibility and self-confidenc
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33896/1/ISSN2335-8785_2008_N_26_54.PG_71_85.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33896
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 26(54)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.