Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33894
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Večkienė, Nijolė;Eidukevičiūtė, Julija
Title: Tutoriaus ir mentoriaus funkcijos socialinio darbo studentų mokomosios praktikos procese
Other Title: Functions of the tutor and mentor in the process of field practice of the social work students
Is part of: Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009, nr. 17
Extent: p. 204-215
Date: 2009
Note: Straipsnis taip pat išverstas anglų k
Keywords: Socialinis darbas;Veiklos kompleksiškumas;Mokomoji praktika;Tutorius;Mentorius;Refleksija;Supervizija;Grupė;Konceptualizavimas;Patirtis;Social work;Complexity of the activity;Eld practice;Tutor;Mentor;Reflection;Supervision;Group;Conceptualization;Experience
Abstract: Straipsnyje yra aktualizuojama, jog socialiniam darbui, kaip kompleksinei profesijai, bei profesionaliai intervencijai būtina nuosekli teorinių ir praktinių žinių plėtotė. Pabrėžiama, kad būsimojo socialinio darbuotojo – pagalbą teikiančio profesionalo – praktinio mokymosi procese yra svarbu įsisavinti praktines žinias, kurios būtų reflektuojamos, konceptualizuojamos bei modifikuojamos esant netikėtai kliento situacijai. Sąlygas tokiam procesui kuria mentorius, lydintis studentą praktikos vietoje, bei tutorius, atsakingas už studento lydėjimą visame mokomosios praktikos procese. Remiantis teorinės bei empirinės analizės rezultatais, straipsnyje išryškinamos mentoriaus ir tutoriaus funkcijos, pristatoma praktikos socialinio darbo studijose organizavimo patirtis. Aptariamų funkcijų pagrindu numatomas praktikos organizavimo modelis, kurį galima adaptuoti kitose studijų programose, kurios taip pat ugdo reflektuojantį praktiką
Consistent development of theoretical and practical knowledge essential for professional intervention, for the social work as complex profession is actualized in this paper. It is emphasized that in the practical learning process of the future social worker it is particularly important to master practical knowledge through reflecting, conceptualization and modified in case of unexpected situation of the client. The circumstances for such process developed by the mentor who guides the student in the practice placement and tutor who is responsible for supporting the student during the whole process of field practice. On the base of theoretical and empirical analysis the paper highlights functions of mentor and tutor and at the same time introduces experience in organization of field practice in social work studies. The practice organization model is designed on the base of discussed functions; this model also can be adapted by the other study programmes, which aim to educate reflecting practitioner
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33894/1/ISSN2029-8447_2009_N_17.PG_204_228.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33894
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2009, nr. 17
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

163
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.