Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33882
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Šunskai 1940–1944 m. : kraštas ir žmonės
Other Title: Šunskai 1940-1944: land and peaple
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 26 (2008)
Extent: p. 155-162
Date: 2008
Keywords: Bendruomenė;Karas;Okupacija;Šunskai;Bažnytkaimis;Small community;War;Occupation;Sunskai;Parish
Abstract: Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje prasidėjo 1940 metų birželio 14 dieną, kai sovietų kariuomenė peržengė demokratinės, prasidėjusio karo metu neutralia pasiskelbusios valstybės sieną. Nors šiandien kartais teigiama, kad ši okupacija baigėsi tik 1993 metais, kai paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvą, tačiau šiame straipsnyje apsiribojama trumpesniu laikmečiu: Lietuvos pasidalinimu, sovietine okupacija, nacių viešpatavimu ir raudonosios armijos sugrįžimu. Darbe dėmesys kreipiamas į tai, kaip šiuos įvykius išgyveno nedidelio Šunskų bažnytkaimio bei jo apylinkių žmonės, į jų socialinę būklę ir parapijos žmonių religingumą. Vis dėlto kai kuriais atžvilgiais Šunskai nukentėjo mažiau nei kitos vietovės, nes čia nebuvo masinio žydų žudymo, nebuvo judėjų bendruomenės ar didelio pokario rezistencinio pasipriešinimo. Parapijos bendruomenė iš dalies buvo palikta didesnėje ramybėje, nes ji įsikūrusi šiek tiek toliau nuo didesnių centrų. Parapija nebuvo išblaškyta, bažnyčia išliko karo veiksmų metu, žmonės meldėsi ir tikėjosi geresnių laikų. Tačiau apskritai žmonės išgyveno visa tai, ką patyrė ir visa Lietuva. Okupacija ir karo veiksmai Šunskų bažnytkaimio bei jo apylinkės gyventojams padarė negrįžtamą moralinę bei ekonominę žalą
World War II started in Lithuania on June 14, 1940 when the Soviet army violated the border of a democratic neutral country. Though some people say that this occupation ended only in 1993, when the last Soviet soldier had left Lithuania, but the article deals with a shorter period: dividing of Lithuania, Soviet occupation, domination of Nazi and the return of the Soviet Army. The attention is focused on how people of a small parish of Šunskai outlived all these events, their social position and religious practices in the parish. Šunskai to some extent suffered less than other places because there was no holocaust as there was no Jewish community; there was no post-war resistance movement. The parish community was rather safe as it appeared to be farther from bigger centers. The parish was not scattered, the church building survived during the war actions, people prayed, hopefully waiting for better times. Nevertheless, people suffered together with all Lithuania. Occupation and war made a great moral and economic damage to Šunskai people and its surroundings
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33882
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33882/3/ISSN2335-8785_2008_N_26_54.PG_155_162.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33882
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 26(54)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

210
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

178
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.