Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33824
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Palaimaitė, Rasa
Title: Kai kurie Jėzaus skelbimo jaunimui pliuralistinėje visuomenėje kristologiniai aspektai
Other Title: How to proclaim Jesus in today’s pluralistic society: several christological aspects
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 27(55), p. 63-79
Date: 2008
Keywords: Jėzus Kristus;Jaunimo sielovada;Konfliktas;Papiktinimas;Tikėjimas;Jesus Christ;Youth ministry;Conflict;Stumbling block;Faith
Abstract: Jaunimo sielovada Lietuvoje pastaraisiais metais sulaukė daug dėmesio: įvairūs renginiai, susikuriančios ir išyrančios jaunimo grupės ir iniciatyvos liudija apie būtinybę peržiūrėti ne tik jaunimo sielovados formas, bet ir jų turinį: kaip jaunimui skelbti Jėzų, kad priėmę Gerąją Naujieną jaunuoliai galėtų autentiškai gyventi tikėjimu kasdienybėje. Šiame straipsnyje siūloma viena iš galimybių, kaip naujai perskaityti biblinio Jėzaus žinią atsižvelgiant į šiandienę jaunuolių patirtį pliuralistinėje visuomenėje.
A lot of attention has lately been given to youth ministry in Lithuania. There are all kinds of arrangements and special occasions; youth groups and new initiatives appear and get dispersed. This shows the necessity of both new forms and the new contents for youth ministry. The question arises how we should proclaim Jesus to the young people today in order to encourage them to accept the G G ood N N ews and to live their faith. This article suggests a new approach of interpreting the biblical message of Jesus that might meet the needs of today’s young people living in a pluralistic society.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33824
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33824
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

92
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

86
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.