Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33797
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Klajumienė, Dalia
Title: Kryžiaus kelio raiška Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio sienų tapyboje: išsaugojimo būtinybė
Other Title: The imagery of the stations of the Cross in the murals of the quondam bernardine ensemble in Tytuvėnai: the necessity of preservation
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2005, nr. 1, p. 74-81
Date: 2005
Keywords: Kryžiaus kelio stotys;Stations of the Cross;Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblis;Bernardine monastery ensemble of Tytuvenai
Abstract: Iškiliausias iki mūsų dienų išlikęs sienų tapybos paminklas Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblyje – Kryžiaus kelio stotys, sukurtos XVIII a. paskutiniame ketvirtyje, prie bažnyčios pristačius kvadratinį šventorių su arkadomis. Nuo pat bernardinų įsikūrimo XVII a. pirmoje pusėje Kristaus kančios apmąstymų tema visada buvo svarbi vienuolyno ir bažnyčios dekoro dalis. Tytuvėnų ansamblio šventoriuje suformuotas Kryžiaus kelias – vienintelis išlikęs tokio pobūdžio religinės dailės paminklas Lietuvoje (1 pav.). Kad ir koks unikalus, jis kasmet vis labiau nyksta. Maldininkai į Tytuvėnus dažniausiai plūsta norėdami pasimelsti bažnyčioje priešais stebuklais garsėjantį Dievo Motinos atvaizdą ir šventoriuje keliais užkopti Šventųjų (arba Kristaus) Laiptų koplyčios pakopomis. Šventoriaus tvoroje įkomponuotas Kryžiaus kelias dėl savo sunykimo šiandien dažnai lieka už pamaldumo praktikos ribų.
The Stations of the Cross are the most outstanding mural paintings, which has been preserved in the quondam Bernardine monastery ensemble. The stations were created in the last quarter of the 18th century afer building the square churchyard with the arcades next to the church. The theme of contemplating the pain of Christ has been always an important part of decoration in the monastery and the church since the Bernadine settled there in the first half of the 17th century. The Stations of the Cross featured in the churchyard of Tytuvenai ensemble is a unique piece of sacral art of this kind that has remained in Lithuania. Regardless of its unique status, it keeps decaying with years. The current article uses both the historical and iconographic records to remind us of the necessity of preserving this valuable heritage object. Although the total 39-station ensemble consists of 14 hors-relief and 25 mural paintings, we are inclined to stress the paintings, most of which are under risk of decaying due to the plaster cracking from humidity and salts as well as the paint peeling off. Therefore, they need to be restored with immediate effect. The guide on Tytuvėnai ‘calvaries’ published in 1781 has served as a source of reconstructing the unique scenes of the Stations of the Cross, which are rare in the Lithuanian art.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33797
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33797
Appears in Collections:Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism 2005, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Sep 6, 2019

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.