Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33721
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Patry, Jean-Luc;Gastager, Angela
Title: Kokybės vertinimo dilemos
Other Title: Dilemmas in quality assessment
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2004, nr. 1, p. 60-79
Date: 2004
Keywords: Antagonizmas;Aprėptis;Normos;Orientuotos į kriterijus;Sprendimų priėmimas sudėtingomis socialinėmis aplinkybėmis;Antagonism;Bandwidth;Criterion oriented norm;Decision-making in difficult social situations;Dilemma
Abstract: Straipsnyje analizuojama potencialių vertybių ir konfliktų įvertinimo kriterijų struktūrinė klasifikacija. Tyrimo pagrindą sudaro konfliktų tipų išskyrimas (tikslų ir priemonių konfliktai; kokybiniai ir kiekybiniai konfliktai). Aptariamos šešios vertybių sritys: etinės, metodinės, socialinės ir interaktyviosios, taip pat įstatyminės, ekonominės ir asmeninės. Konfliktų, atsirandančių tarp šių vertybių struktūrinė klasifikacija taikyta konkrečiai įvertinant dėstymą, kurį atliko Zalcburgo universiteto studentai. Aptariami kai kurie konfliktai, pvz., aprėptis prieš patikimumą; individualios prieš socialines ir į kriterijus orientuotas standartines normas; studentų reitingavimas prieš įvertinimą, dėstytojų įtaka tyrimų rezultatams. Struktūrinę klasifikaciją siūloma taikyti prieš atliekant įvertinimą.
A taxonomy of potential values conflicts in evaluations is presented. Basis is the distinction of types of conflict (aims vs. means conflicts; qualitative vs. quantitative conflicts). Six areas of values are discussed: the ethical, methodical, social and interactive, legal, economic, and personal values. The taxonomy of conflicts between these values is applied to a concrete evaluation process, namely the student rating of teaching at the University of Salzburg. Some of the conflicts are discussed, e.g. bandwidth vs. fidelity, individual vs. social and criterion oriented reference norm, stu­dent ratings vs. evaluation, and cheating teachers. It is suggested to use the taxonomy before starting an evaluation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33721
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33721
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2004, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

90
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

62
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.