Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33675
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOželis, Remigijus
dc.date.accessioned2017-02-03T07:26:52Z
dc.date.available2017-02-03T07:26:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33675
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33675-
dc.description.abstractReliginio ugdymo specialistai pripažįsta, kad Dievo įvaizdis turi įtakos paauglių tapsmui, jų vertybių sampratai, santykiams su tėvais ir bendraamžiais, savęs vertinimui, religinei praktikai ir santykiams su aplinka. Religija turi didelę įtaką vaikų ir paauglių auklėjimui, brandai ir pasaulėžiūrai, todėl šiame straipsnyje analizuojama paauglių atsakomybės sąsaja su jų Dievo įvaizdžiu. Straipsnyje pristatomi 2005–2008 m. atlikto tyrimo apie paauglių Dievo įvaizdį ir jų atsakomybę rezultatai. Tiriant paaiškėjo, kad dauguma paauglių (68 %) mano, kad tikėjimas neturi įtakos jų pareigos ir atsakomybės jausmui, nors gana nemaža dalis paauglių (33 %) pareigingumą ir atsakomybę sieja su Dievu. Vis dėlto galutiniai tyrimo rezultatai atskleidė, kad pozityvus Dievo įvaizdis teigiamai veikia paauglių požiūrį į atsakomybę ir pareigingumą.lt_LT
dc.description.abstractPsychology acknowledges that the image of God influences the becoming of adolescents, their understanding of values, relationship with parents and peers, self-assessment, religious practice and relations with the environment. Religion has a great impact on the upbringing, maturity and world-view of children and adolescents and, therefore, the article deals with the correlation between adolescent responsibility and their image of God. The article presents the results of the research on adolescent responsibility and their image of God which was conducted in 2005–2008. During the research it became clear that most adolescents (68 %) think that belief in God does not influence their personal feeling of duty and responsibility although a significant part of adolescents (33 %) relate duty and responsibility to God. Nevertheless, the final conclusion of the research revealed that a positive image of God has a positive influence on adolescent attitude towards responsibility and obligation.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 31(59), p. 97-109lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectAtsakomybėlt_LT
dc.subjectPareigalt_LT
dc.subjectDievo įvaizdislt_LT
dc.subjectPaaugliailt_LT
dc.subjectResponsibilityen_US
dc.subjectObligationen_US
dc.subjectImage of Goden_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.titlePaauglių atsakomybės sąsaja su jų dievo įvaizdžiult_LT
dc.title.alternativeCorrelation between adolescent responsibility and their image of Goden_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 31(59)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.