Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33673
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stake, Robert E.;Cisneros-Cohernour, Edith J.
Title: Dėstymo kokybė aukštojoje mokykloje
Other Title: The quality of teaching in higher education
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2004, nr. 1, p. 94-117
Date: 2004
Keywords: Aukštasis mokslas;Dėstymo kokybė;Akademinio personalo įvertinimas;Dėstytojo pareigos kompetentingumas;Higher education;Teaching quality;Faculty evaluation;Teacher duties
Abstract: Dėstymas aukštojoje mokykloje negali būti nepriklausomas nuo aukštosios mokyklos politikos. Dėstymas ir jo kokybė iš dalies laikoma aukštajam mokslui neabejingų žmonių veikla. Disciplinų aukštojoje mokykloje sudėtingumas nepateisina abejingumo studentų, taip pat visuomenės, valstybės, aukštosios mokyklos administracijos bei dėstytojų poreikiams. Dėstymas – tai ne vien tik bendravimas, tai ir galimybių įgyti įgūdžius, supratimą ir gebėjimą atkakliai ir ištvermingai siekti tolimesnių tikslų sudarymas, nors kai kurie iš tų, kuriems šios galimybės teikiamos, ne visada sugeba suprasti tuos, kurie tokias galimybes teikia. Šiandieninė aukštosios mokyklos politika retai atspindi marksistines, industrines, pilietines ir antikarines praeities realijas. Šiandieninę bendrąją politiką lemia globalūs ekonominiai pokyčiai, skatinantys studentus ieškotis darbo ne arčiau namų, o labiau ekonomiškai išsivysčiusių miestų ir šalių technologiniuose bei verslo centruose. Dėstymo mikropolitika ir toliau didžia dalimi lemia tai, ar dėstytojas gaus dėstyti norimus kursus. Gera dėstymo kokybė priklauso nuo pasirinkimų, kuriuos studentams reikia daryti gyvenime, ne tik akademinės specializacijos atveju, bet ir pasirenkant tai, su kuo jie gers kavą ar kokiomis vertybėmis vadovausis, siekdami savo karjeros. Šiame straipsnyje pateiksime argumentus įrodančius, kad įvertinimas turi būti daugialypis. Tik truputis dėmesio bus skirta dėstytojo bruožams ir dėstymo stiliams, nors tai taip pat labai svarbu. Nesutelksime dėmesio ir į studentų studijų rezultatus. Akcentuosime tik dėstytojo pareigą (McConney ir kt., 1995). Reikalausime įvertintojo asmeninio nuovokumo ir įtikinėsime, kad dėstytojas turi būti laikomas akademinės bendruomenės nariu. Pabaigoje kaip savo politinę poziciją pateiksime personalo įvertinimo rezultatus, supriešindami juos su standartizuotu dėstymu aukštojoje mokykloje.
Campus teaching is not independent of campus politics. Quality of teaching is partly a function of who cares. The complexity of the disciplines taught is not justification for indifference to the needs of students - and the needs of the public, and the state, and the campus administrative offices, and the instructors. Teaching is not merely a matter of com­municating but also of providing opportunity to gain skills, understandings, and capacity to persevere, some of which will be outside the comprehension of some of those who teach. Campus politics today seldom mirrors the Marxist, in­dus­trialist, civil rights and anti-war battles of the past. Today’s mac­ro-politics are driven by global economic causes, par­ticularly the drawing of students away from work in their home communities to the technological and business centers of the more economically developed cities and countries. The micro-politics of teaching continues to be largely a matter of who gets to teach the courses they want to teach. Good quality of teaching requires attention to the choices in the lives of stu­dents, not only in academic specialization but choices about with whom they will have coffee and to what values they will commit their careers. In this paper, we support multiple evaluative efforts. We urge some but only a small amount of attention to traits and styles of instructors. We only slightly notice student outcomes. What we emphasize is instructor duty (McConney et al., 1995). We call for personal judgment of the evaluator and urge that the instructor be viewed as a member of a teaching community. Finally, partly as a political view, we oppose using personnel evaluation to standardize campus teaching.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33673
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33673
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2004, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

102
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

74
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.