Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33659
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Arostegui, Jose Luis
Title: Įvertinimo prieštaravimų atskleidimas: muzikos mokytojo rengimo programos Granados universitete atvejis
Other Title: Uncovering contradictions in evaluation: the case of the music education programme at the University of Granada
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2004, nr. 1, p. 138-157
Date: 2004
Keywords: Rezultatyvumas;Kokybė;Dalyvavimas;Objektyvus;Efficiency;Quality;Participation;Objective
Abstract: Straipsnyje pateikiamas muzikos mokytojo rengimo programos Granados universitete įvertinimas. Pirmoje dalyje aptariamos europinė, nacionalinė ir universitetinė įvertinimo sistemos, kurių pagrindu buvo atliktas įvertinimas. Įvertinimo procesas apima keturių etapų duomenų rinkimo, interpretacijų kėlimo, išorinio įvertinimo ir galutinės ataskaitos rengimas atitinka svarbiausius šios įvertinimo sistemos rezultatus. Antroje dalyje aptariami svarbiausi surinkti duomenys, siūlomos jų interpretacijos ir rekomendacijos įvairiems universiteto padaliniams bei bendruomenėms siekiant pagerinti studijų programos kokybę. Trys įvertinimui pateiktos sritys – tai dėstymas, tyrimai bei įranga ir teikiamos paslaugos. Paskutinėje dalyje pristatomi asmenine patirtimi paremti apmąstymai apie kokybę ir dalyvavimą įvertinimo procese. Tikslas, kurio siekta įvertinimu buvo labiau orientuotas į rezultatyvumą (efficiency), nei į kokybę. Nors studentų, akademinio personalo ir kitų darbuotojų dalyvavimas įvertinime nebuvo aktyvus, galima daryti išvadą, kad jis paskatino juos įsitraukti į bendrą veiklą.
This paper reports the evaluation carried out on the Music Teacher Education programme at the University of Granada. The first section deals with the European, national and university framework in which that evaluation was done. The four-stage methodology for collecting data, raising interpretations, external evaluation, and final report preparation corresponds to the main consequence of that framework. In the second part I discuss the main data collected, inter­pretations suggested, and recommendations raised to different university establishments and communities in order to improve the quality of this syllabus. The three purviews evaluated were teaching, research, and facilities and services provided. In the final section I present my reflections about quality and participation in evaluation that this experience suggests to me. Efficiency rather than quality is the aim pursued. Despite the low participation that students, faculties and staff members have had in this evaluation, I conclude that evaluation promoted actors’ involvement.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33659
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33659
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2004, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

66
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

60
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.